จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างองค์พระธาตุ

จำนวน 5 รายการ

1. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๓๗ (จ. ๓) อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกพ่อขุนรามคำแหง อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกพระยาหลวงวชิรปราการ อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกจุลคิรี อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกวัดพระธาตุลำปางหลวง ๑ อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170