จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างสถูป

จำนวน 7 รายการ

1. จารึกรอบฐานสถูปศิลา อ่านต่อ >
2. จารึกลานทอง วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี อ่านต่อ >
3. จารึกวัดพระธาตุลำปางหลวง 3 อ่านต่อ >
4. จารึกสถูปดินเผาเมืองทัพชุมพล 1 อ่านต่อ >
5. จารึกสถูปดินเผาเมืองทัพชุมพล 2 อ่านต่อ >
6. จารึกวัดอโสการาม อ่านต่อ >
7. จารึกบนแผ่นหินชนวน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170