จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างระฆัง

จำนวน 17 รายการ

1. จารึกระฆังในถ้ำเชียงดาว อ่านต่อ >
2. จารึกบนระฆังวัดพระสิงห์ อ่านต่อ >
3. จารึกรอบองค์ระฆังสถูปศิลา อ่านต่อ >
4. จารึกระฆังทิศใต้วิหารวัดพระธาตุแช่แห้ง อ่านต่อ >
5. จารึกระฆังทิศเหนือวิหารวัดพระธาตุแช่แห้ง อ่านต่อ >
6. จารึกระฆังด้านขวาพระวิหารวัดพระสิงห์ อ่านต่อ >
7. จารึกวัดโพธิ์คลาน อ่านต่อ >
8. จารึกที่ปากระฆังวัดเพชร อำเภอเสาไห้ อ่านต่อ >
9. จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ นาคตัวที่ ๑ (ด้านขวาของนาค) อ่านต่อ >
10. จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ นาคตัวที่ ๑ (ด้านซ้ายของนาค) อ่านต่อ >
11. จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ นาคตัวที่ ๒ (ด้านขวาของนาค) อ่านต่อ >
12. จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ นาคตัวที่ ๒ (ด้านซ้ายของนาค) อ่านต่อ >
13. จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ นาคตัวที่ ๓ (ด้านขวาของนาค) อ่านต่อ >
14. จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ นาคตัวที่ ๓ (ด้านซ้ายของนาค) อ่านต่อ >
15. จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ นาคตัวที่ ๔ (ด้านขวาของนาค) อ่านต่อ >
16. จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ นาคตัวที่ ๔ (ด้านซ้ายของนาค) อ่านต่อ >
17. จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ (บนขอบหัวระฆัง) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170