จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างพระวิหาร

จำนวน 28 รายการ

1. จารึกกษัตริย์ราชวงศ์มังราย อ่านต่อ >
2. จารึกเจ้าอัตถวรราชสร้างวิหาร อ่านต่อ >
3. จารึกการชะลอพระพุทธรูปไสยาสน์ อ่านต่อ >
4. จารึกวัดศรีเกิด อ่านต่อ >
5. จารึกวัดใต้เทิง 1 อ่านต่อ >
6. จารึกเจ้าหมื่นคำเพชร อ่านต่อ >
7. จารึกวัดนาหลวง อ่านต่อ >
8. จารึกวัดหัวทุ่ง อ่านต่อ >
9. จารึกวัดโพธิ์หอม อ่านต่อ >
10. จารึกวัดตะพาน อ่านต่อ >
11. จารึกบนแผ่นไม้วัดนาแดง อ่านต่อ >
12. จารึกถ้ำเชตวัน อ่านต่อ >
13. จารึกวัดพระเสด็จ อ่านต่อ >
14. จารึกวัดพระธาตุช่างเคิ่ง อ่านต่อ >
15. จารึกวัดสาลกัลญาณมหันตาราม อ่านต่อ >
16. จารึกวัดพระธาตุลำปางหลวง 3 อ่านต่อ >
17. จารึกลานทองสมเด็จพระมหาเถรจุฑามุณิ อ่านต่อ >
18. จารึกวัดเขากบ อ่านต่อ >
19. จารึกวัดผ้าขาวป้าน (วัดสุนทราราม) อ่านต่อ >
20. จารึกวัดศรีสุพรรณ อ่านต่อ >
21. จารึกวัดศรีสุทธาวาส อ่านต่อ >
22. จารึกวัดอารามป่าญะ อ่านต่อ >
23. จารึกวิหารจันทรอาราม อ่านต่อ >
24. จารึกวิหารวัดศรีบุญเรือง (แพร่) อ่านต่อ >
25. จารึกสมเด็จมหาสามีญาณเทพสร้างพิหารวัดกลาง อ่านต่อ >
26. จารึกวัดคะตึกเชียงมั่น อ่านต่อ >
27. จารึกการสร้างวิหารวัดพระแก้วดอนเต้า อ่านต่อ >
28. จารึกพระธาตุเมืองพิณ อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170