จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างพระวิหาร

จำนวน 28 รายการ

1. จารึกกษัตริย์ราชวงศ์มังราย อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกเจ้าอัตถวรราชสร้างวิหาร อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกการชะลอพระพุทธรูปไสยาสน์ อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกวัดศรีเกิด อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกวัดใต้เทิง ๑ อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกเจ้าหมื่นคำเพชร อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกวัดนาหลวง อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกวัดหัวทุ่ง อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกวัดโพธิ์หอม อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกวัดตะพาน อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกบนแผ่นไม้วัดนาแดง อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกถ้ำเชตวัน อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกวัดพระเสด็จ อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกวัดพระธาตุช่างเคิ่ง อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกวัดสาลกัลญาณมหันตาราม อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกวัดพระธาตุลำปางหลวง ๓ อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกลานทองสมเด็จพระมหาเถรจุฑามุณิ อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกวัดเขากบ อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกวัดผ้าขาวป้าน (วัดสุนทราราม) อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกวัดศรีสุพรรณ อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกวัดศรีสุทธาวาส อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกวัดอารามป่าญะ อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกวิหารจันทรอาราม อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกวิหารวัดศรีบุญเรือง (แพร่) อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกสมเด็จมหาสามีญาณเทพสร้างพิหารวัดกลาง อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกวัดคะตึกเชียงมั่น อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกการสร้างวิหารวัดพระแก้วดอนเต้า อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกพระธาตุเมืองพิณ อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170