จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างพระพุทธรูป

จำนวน 230 รายการ

31. จารึกฐานพระพุทธรูปประทับยืน วัดพญาวัด ๑ อ่านต่อ >
32. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน ๑๔๔/๒๕๒๓ อ่านต่อ >
33. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน ๒๓/๒๕๒๔ อ่านต่อ >
34. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน ๒๖๖/๒๕๒๓ อ่านต่อ >
35. จารึกฐานพระพุทธรูปราชายุธิษฐิระ อ่านต่อ >
36. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดควรค่าม้า ๑ อ่านต่อ >
37. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดควรค่าม้า ๒ อ่านต่อ >
38. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเจดีย์หลวง อ่านต่อ >
39. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดชัยพระเกียรติ ๓ อ่านต่อ >
40. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดชัยพระเกียรติ ๔ อ่านต่อ >
41. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดช่างแต้ม ๒ อ่านต่อ >
42. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดช่างแต้ม ๓ อ่านต่อ >
43. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดช่างแต้ม ๔ อ่านต่อ >
44. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดช่างแต้ม ๕ อ่านต่อ >
45. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเชียงมั่น อ่านต่อ >
46. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดวงดี ๒ อ่านต่อ >
47. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดวงดี ๓ อ่านต่อ >
48. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดอกคำ ๖ อ่านต่อ >
49. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพระเจ้าเม็งราย ๑ อ่านต่อ >
50. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพระสิงห์ (พระเจ้าทองทิพย์) อ่านต่อ >
51. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพันเตา ๑ อ่านต่อ >
52. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพันเตา ๒ อ่านต่อ >
53. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพันเตา ๓ อ่านต่อ >
54. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดมณเฑียร อ่านต่อ >
55. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดอุโมงค์ อ่านต่อ >
56. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดชัยพระเกียรติ ๑ อ่านต่อ >
57. จารึกบนฐานพระพุทธรูปวัดหัวเวียง อ่านต่อ >
58. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยวัดศรีบุญเรือง (น่าน-อำเภอเมือง) อ่านต่อ >
59. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดสถารศ ๑ อ่านต่อ >
60. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดกุมภประดิษฐ์ อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170