จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างพระพุทธรูป

จำนวน 228 รายการ

31. จารึกฐานพระพุทธรูปประทับยืน วัดพญาวัด ๑ อ่านเพิ่มเติม >
32. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน ๑๔๔/๒๕๒๓ อ่านเพิ่มเติม >
33. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน ๒๓/๒๕๒๔ อ่านเพิ่มเติม >
34. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน ๒๖๖/๒๕๒๓ อ่านเพิ่มเติม >
35. จารึกฐานพระพุทธรูปราชายุธิษฐิระ อ่านเพิ่มเติม >
36. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดควรค่าม้า ๑ อ่านเพิ่มเติม >
37. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดควรค่าม้า ๒ อ่านเพิ่มเติม >
38. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเจดีย์หลวง อ่านเพิ่มเติม >
39. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดชัยพระเกียรติ ๓ อ่านเพิ่มเติม >
40. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดชัยพระเกียรติ ๔ อ่านเพิ่มเติม >
41. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดช่างแต้ม ๒ อ่านเพิ่มเติม >
42. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดช่างแต้ม ๓ อ่านเพิ่มเติม >
43. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดช่างแต้ม ๔ อ่านเพิ่มเติม >
44. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดช่างแต้ม ๕ อ่านเพิ่มเติม >
45. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเชียงมั่น อ่านเพิ่มเติม >
46. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดวงดี ๒ อ่านเพิ่มเติม >
47. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดวงดี ๓ อ่านเพิ่มเติม >
48. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดอกคำ ๖ อ่านเพิ่มเติม >
49. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพระเจ้าเม็งราย ๑ อ่านเพิ่มเติม >
50. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพระสิงห์ (พระเจ้าทองทิพย์) อ่านเพิ่มเติม >
51. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพันเตา ๑ อ่านเพิ่มเติม >
52. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพันเตา ๒ อ่านเพิ่มเติม >
53. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพันเตา ๓ อ่านเพิ่มเติม >
54. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดมณเฑียร อ่านเพิ่มเติม >
55. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดอุโมงค์ อ่านเพิ่มเติม >
56. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดชัยพระเกียรติ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
57. จารึกบนฐานพระพุทธรูปวัดหัวเวียง อ่านเพิ่มเติม >
58. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยวัดศรีบุญเรือง (น่าน-อำเภอเมือง) อ่านเพิ่มเติม >
59. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดสถารศ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
60. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดกุมภประดิษฐ์ อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170