จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างพระพุทธรูป

จำนวน 228 รายการ

1. จารึกฐานพระกัจจายนะวัดดอกเอื้อง อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกฐานพระพุทธรูปนายทิตไส อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกเจ้าเถรศรีเทพคิริมานนท์ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกฐานพระปัจเจกพุทธวัดดอกเอื้อง อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดสถาน ๓ อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกฐานพระพุทธรูปพระนายคัมกอง อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกฐานพระพุทธรูปยืนปางประทานอภัย วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกฐานพระพุทธรูปยืนวัดข่อย อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกกู่บ้านค่ายเจริญ อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกเกษตรสมบูรณ์ อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกเจ้าเมืองเชริง อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกเจ้าเมืองท้าวมุยเชียงรายสร้างพระพุทธรูป อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกเจ้าสี่หมื่นสร้างพระพุทธรูป อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกเจ้าหมื่นลอมงคล อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกเจ้าหมื่นเลี้ยงมาเป็นเจ้าสี่หมื่น อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกเจ้าอัตถวรราชสร้างวิหาร อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกถ้ำอาจารย์พา (ถ้ำผาเก) อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกนางแสนพลัวสร้างพระพุทธรูปไสยาสน์ อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกพระเจ้าตนหลวงเมืองพยาว อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกพระเจ้าอินแปง อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกฐานพระพุทธรูปทิดไสหง อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกฐานพระพุทธรูปผ้าขาวทอง อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกฐานพระพุทธรูปพระเจ้าแสน อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกฐานพระพุทธรูปแม่ศรีมหาตา อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกฐานพระพุทธรูปปางลีลา วัดพญาภู (องค์ที่ ๑) อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกที่ฐานพระพุทธรูปสุโขทัย (เจ้าสอรัด) อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกที่ฐานพระพุทธรูปสุโขทัย (นายญี่บุญ) อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกที่ฐานพระพุทธรูปสุโขทัย (ออกหมื่นโปศเทพ) อ่านเพิ่มเติม >
29. จารึกฐานซุ้มพระแผงมุกวัดผ้าขาว อ่านเพิ่มเติม >
30. จารึกฐานพระพุทธรูปประทับยืน ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน ๘๒/๒๕๒๓ อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170