จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างพระพุทธรูป

จำนวน 233 รายการ

1. จารึกฐานพระกัจจายนะวัดดอกเอื้อง อ่านต่อ >
2. จารึกฐานพระพุทธรูปนายทิตไส อ่านต่อ >
3. จารึกเจ้าเถรศรีเทพคิริมานนท์ 2 อ่านต่อ >
4. จารึกฐานพระปัจเจกพุทธวัดดอกเอื้อง อ่านต่อ >
5. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดสถาน 3 อ่านต่อ >
6. จารึกฐานพระพุทธรูปพระนายคัมกอง อ่านต่อ >
7. จารึกฐานพระพุทธรูปยืนปางประทานอภัย วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อ่านต่อ >
8. จารึกฐานพระพุทธรูปยืนวัดข่อย อ่านต่อ >
9. จารึกกู่บ้านค่ายเจริญ อ่านต่อ >
10. จารึกเกษตรสมบูรณ์ อ่านต่อ >
11. จารึกเจ้าเมืองเชริง อ่านต่อ >
12. จารึกเจ้าเมืองท้าวมุยเชียงรายสร้างพระพุทธรูป อ่านต่อ >
13. จารึกเจ้าสี่หมื่นสร้างพระพุทธรูป อ่านต่อ >
14. จารึกเจ้าหมื่นลอมงคล อ่านต่อ >
15. จารึกเจ้าหมื่นเลี้ยงมาเป็นเจ้าสี่หมื่น อ่านต่อ >
16. จารึกเจ้าอัตถวรราชสร้างวิหาร อ่านต่อ >
17. จารึกถ้ำอาจารย์พา (ถ้ำผาเก) อ่านต่อ >
18. จารึกนางแสนพลัวสร้างพระพุทธรูปไสยาสน์ อ่านต่อ >
19. จารึกพระเจ้าตนหลวงเมืองพยาว อ่านต่อ >
20. จารึกพระเจ้าอินแปง อ่านต่อ >
21. จารึกฐานพระพุทธรูปทิดไสหง อ่านต่อ >
22. จารึกฐานพระพุทธรูปผ้าขาวทอง อ่านต่อ >
23. จารึกฐานพระพุทธรูปพระเจ้าแสน อ่านต่อ >
24. จารึกฐานพระพุทธรูปแม่ศรีมหาตา อ่านต่อ >
25. จารึกฐานพระพุทธรูปปางลีลา วัดพญาภู (องค์ที่ 1) อ่านต่อ >
26. จารึกที่ฐานพระพุทธรูปสุโขทัย (เจ้าสอรัด) อ่านต่อ >
27. จารึกที่ฐานพระพุทธรูปสุโขทัย (นายญี่บุญ) อ่านต่อ >
28. จารึกที่ฐานพระพุทธรูปสุโขทัย (ออกหมื่นโปศเทพ) อ่านต่อ >
29. จารึกฐานซุ้มพระแผงมุกวัดผ้าขาว อ่านต่อ >
30. จารึกฐานพระพุทธรูปประทับยืน ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน 82/2523 อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170