จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างทุงหิน

จำนวน 5 รายการ

1. จารึกเสาตุงหินวัดพระธาตุลำปางหลวง 3 (ติดวิหารพระพุทธ) อ่านต่อ >
2. จารึกเสาตุงหินวัดพระธาตุลำปางหลวง 1 (ติดวิหารพระเจ้าล้านทอง) อ่านต่อ >
3. จารึกเสาตุงหินวัดพระธาตุลำปางหลวง 2 (ติดวิหารน้ำแต้ม) อ่านต่อ >
4. จารึกวัดพระธาตุลำปางหลวง 2 อ่านต่อ >
5. จารึกการสร้างทุงศิลา อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170