จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างถาวรวัตถุ

จำนวน 4 รายการ

1. จารึกวัดช้างล้อม อ่านต่อ >
2. จารึกวัดป่ามะม่วง (ภาษาไทย) หลักที่ 2 อ่านต่อ >
3. จารึกวัดพระยืน อ่านต่อ >
4. จารึกวัดหินตั้ง อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170