จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-ถวายไทยธรรม

จำนวน 6 รายการ

1. จารึกบ้านกู่จาน อ่านต่อ >
2. จารึกเขารัง อ่านต่อ >
3. จารึกกรอบคันฉ่องสัมฤทธิ์ อ่านต่อ >
4. จารึกขันทรงกลมสัมฤทธิ์ อ่านต่อ >
5. จารึกขันทรงวงรีสัมฤทธิ์ อ่านต่อ >
6. จารึกวัดมหาโพธิ อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170