จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-ถวายสิ่งของ

จำนวน 27 รายการ

1. จารึกบ้านตาดทอง อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกปราสาทตาเมือนธม ๕ อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกปราสาทเมืองแขก ๑ อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกปราสาทหินพิมาย ๓ อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกพระศรีสูรยลักษมี อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกพันดุง อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกเมืองเสมา อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกวัดสุปัฏนาราม ๒ อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกอุบมุง อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกดงแม่นางเมือง อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกพระเจ้าสววาธิสิทธิ ๒ (วัดกู่กุด) อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกมหาสามีเจ้าญาณเทพคุณวัดบ้านดอน อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกวังสวนผักกาด อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกสังข์สัมฤทธิ์ อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกวัดหัวเวียงเมืองไชยา ๒ อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกปราสาทหินพนมวัน ๔ อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกเจ้าเถรศรีเทพคิริมานนท์ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกวัดส่องคบ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกปราสาทเมืองแขก ๓ อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกเสาแปดเหลี่ยม (ลพบุรี) อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกหินขอน ๑ อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกหินขอน ๒ อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกวัดบ้านหลวย อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกสุรินทร์ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกอุทิศสิ่งของ อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกวัดพระญาร่วง อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกวัดหลวง (เชียงราย) อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170