จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-ถวายสิ่งของ

จำนวน 27 รายการ

1. จารึกบ้านตาดทอง อ่านต่อ >
2. จารึกปราสาทตาเมือนธม 5 อ่านต่อ >
3. จารึกปราสาทเมืองแขก 1 อ่านต่อ >
4. จารึกปราสาทหินพิมาย 3 อ่านต่อ >
5. จารึกพระศรีสูรยลักษมี อ่านต่อ >
6. จารึกพันดุง อ่านต่อ >
7. จารึกเมืองเสมา อ่านต่อ >
8. จารึกวัดสุปัฏนาราม 2 อ่านต่อ >
9. จารึกอุบมุง อ่านต่อ >
10. จารึกดงแม่นางเมือง อ่านต่อ >
11. จารึกพระเจ้าสววาธิสิทธิ 2 (วัดกู่กุด) อ่านต่อ >
12. จารึกมหาสามีเจ้าญาณเทพคุณวัดบ้านดอน อ่านต่อ >
13. จารึกวังสวนผักกาด อ่านต่อ >
14. จารึกสังข์สัมฤทธิ์ อ่านต่อ >
15. จารึกวัดหัวเวียงเมืองไชยา 2 อ่านต่อ >
16. จารึกปราสาทหินพนมวัน 4 อ่านต่อ >
17. จารึกเจ้าเถรศรีเทพคิริมานนท์ 1 อ่านต่อ >
18. จารึกวัดส่องคบ 1 อ่านต่อ >
19. จารึกปราสาทเมืองแขก 3 อ่านต่อ >
20. จารึกเสาแปดเหลี่ยม (ลพบุรี) อ่านต่อ >
21. จารึกหินขอน 1 อ่านต่อ >
22. จารึกหินขอน 2 อ่านต่อ >
23. จารึกวัดบ้านหลวย อ่านต่อ >
24. จารึกสุรินทร์ 2 อ่านต่อ >
25. จารึกอุทิศสิ่งของ อ่านต่อ >
26. จารึกวัดพระญาร่วง อ่านต่อ >
27. จารึกวัดหลวง (เชียงราย) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170