จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-ถวายที่ดิน

จำนวน 66 รายการ

61. จารึกวัดหนองกวาง อ่านเพิ่มเติม >
62. จารึกวัดหมื่นลอ อ่านเพิ่มเติม >
63. จารึกวิหารจันทรอาราม อ่านเพิ่มเติม >
64. จารึกวัดเชียงราย อ่านเพิ่มเติม >
65. จารึกวัดหัวหนองเวียงกุมกาม ๙ อ่านเพิ่มเติม >
66. จารึกอักษรขอมภาษาไทยพบที่กรุงพุกาม อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170