จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-ถวายที่ดิน

จำนวน 66 รายการ

31. จารึกวัดจำปา อ่านต่อ >
32. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๒ อ่านต่อ >
33. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๕ อ่านต่อ >
34. จารึกวัดสาลกัลญาณมหันตาราม อ่านต่อ >
35. จารึกกู่วัดเสาหิน อ่านต่อ >
36. จารึกวัดยางหนุ่ม อ่านต่อ >
37. จารึกวัดพระธาตุลำปางหลวง ๑ อ่านต่อ >
38. จารึกหินขอน ๑ อ่านต่อ >
39. จารึกวัดตาพระยา อ่านต่อ >
40. จารึกสด๊กก๊อกธม ๒ อ่านต่อ >
41. จารึกวัดไชยเชษฐา อ่านต่อ >
42. จารึกวัดแดนเมือง ๑ (จารึกวัดปัจจันตบุรี) อ่านต่อ >
43. จารึกวัดแดนเมือง ๒ (จารึกวัดปัจจันตบุรี) อ่านต่อ >
44. จารึกวัดบ้านแร่ (วัดเหนือศรีสะอาด) อ่านต่อ >
45. จารึกวัดผดุงสุข ๑ อ่านต่อ >
46. จารึกวัดผดุงสุข ๒ (ศิลาจารึกวัดถิ่นดุ่ง) อ่านต่อ >
47. จารึกวัดพระงามน้ำโมง ๒ (วัดน้ำโมง) อ่านต่อ >
48. จารึกวัดพังเพา อ่านต่อ >
49. จารึกวัดมณีโคตร อ่านต่อ >
50. จารึกวัดวิชัยอาราม อ่านต่อ >
51. จารึกวัดศรีบุญเรือง (จารึกบ้านผือ) อ่านต่อ >
52. จารึกวัดหลวง (หนองคาย) อ่านต่อ >
53. จารึกวัดหอพระแก้ว อ่านต่อ >
54. จารึกวัดตโปทาราม อ่านต่อ >
55. จารึกวัดบ้านยางหมากม่วง อ่านต่อ >
56. จารึกวัดปราสาท อ่านต่อ >
57. จารึกวัดพูปอ อ่านต่อ >
58. จารึกวัดมหาวัน (พะเยา) อ่านต่อ >
59. จารึกวัดศรีบุญเรือง (เชียงใหม่) อ่านต่อ >
60. จารึกวัดศรีสุพรรณ อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170