จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-ถวายที่ดิน

จำนวน 66 รายการ

31. จารึกวัดจำปา อ่านเพิ่มเติม >
32. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๒ อ่านเพิ่มเติม >
33. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๕ อ่านเพิ่มเติม >
34. จารึกวัดสาลกัลญาณมหันตาราม อ่านเพิ่มเติม >
35. จารึกกู่วัดเสาหิน อ่านเพิ่มเติม >
36. จารึกวัดยางหนุ่ม อ่านเพิ่มเติม >
37. จารึกวัดพระธาตุลำปางหลวง ๑ อ่านเพิ่มเติม >
38. จารึกหินขอน ๑ อ่านเพิ่มเติม >
39. จารึกวัดตาพระยา อ่านเพิ่มเติม >
40. จารึกสด๊กก๊อกธม ๒ อ่านเพิ่มเติม >
41. จารึกวัดไชยเชษฐา อ่านเพิ่มเติม >
42. จารึกวัดแดนเมือง ๑ (จารึกวัดปัจจันตบุรี) อ่านเพิ่มเติม >
43. จารึกวัดแดนเมือง ๒ (จารึกวัดปัจจันตบุรี) อ่านเพิ่มเติม >
44. จารึกวัดบ้านแร่ (วัดเหนือศรีสะอาด) อ่านเพิ่มเติม >
45. จารึกวัดผดุงสุข ๑ อ่านเพิ่มเติม >
46. จารึกวัดผดุงสุข ๒ (ศิลาจารึกวัดถิ่นดุ่ง) อ่านเพิ่มเติม >
47. จารึกวัดพระงามน้ำโมง ๒ (วัดน้ำโมง) อ่านเพิ่มเติม >
48. จารึกวัดพังเพา อ่านเพิ่มเติม >
49. จารึกวัดมณีโคตร อ่านเพิ่มเติม >
50. จารึกวัดวิชัยอาราม อ่านเพิ่มเติม >
51. จารึกวัดศรีบุญเรือง (จารึกบ้านผือ) อ่านเพิ่มเติม >
52. จารึกวัดหลวง (หนองคาย) อ่านเพิ่มเติม >
53. จารึกวัดหอพระแก้ว อ่านเพิ่มเติม >
54. จารึกวัดตโปทาราม อ่านเพิ่มเติม >
55. จารึกวัดบ้านยางหมากม่วง อ่านเพิ่มเติม >
56. จารึกวัดปราสาท อ่านเพิ่มเติม >
57. จารึกวัดพูปอ อ่านเพิ่มเติม >
58. จารึกวัดมหาวัน (พะเยา) อ่านเพิ่มเติม >
59. จารึกวัดศรีบุญเรือง (เชียงใหม่) อ่านเพิ่มเติม >
60. จารึกวัดศรีสุพรรณ อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170