จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-ถวายที่ดิน

จำนวน 66 รายการ

1. จารึกปราสาทตาเมือนธม ๕ อ่านต่อ >
2. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๓ อ่านต่อ >
3. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๔ อ่านต่อ >
4. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๖ อ่านต่อ >
5. จารึกปราสาทหินพระวิหาร ๒ อ่านต่อ >
6. จารึกปราสาทหินพิมาย ๓ อ่านต่อ >
7. จารึกพระเจ้าสุริยวรมันที่ ๑ อ่านต่อ >
8. จารึกวัดจงกอ อ่านต่อ >
9. จารึกวัดสระกำแพงใหญ่ อ่านต่อ >
10. จารึกศาลเจ้าเมืองลพบุรี อ่านต่อ >
11. จารึกสร้างเทวรูป อ่านต่อ >
12. จารึกเขารัง อ่านต่อ >
13. จารึกดงแม่นางเมือง อ่านต่อ >
14. จารึกพระเจ้าสววาธิสิทธิ ๒ (วัดกู่กุด) อ่านต่อ >
15. จารึกพระธาตุร้างบ้านแร่ อ่านต่อ >
16. จารึกมหาสุวัน (เทพมงคลเจ้า) อ่านต่อ >
17. จารึกมุจลินทอาราม ๑ อ่านต่อ >
18. จารึกมุจลินทอาราม ๒ อ่านต่อ >
19. จารึกพุทธศตวรรษที่ ๒๑ อ่านต่อ >
20. จารึกวัดเชียงสา อ่านต่อ >
21. จารึกวัดศรีเมือง อ่านต่อ >
22. จารึกวัดพวกชอด (เชียงราย) อ่านต่อ >
23. จารึกเจ้าหมื่นคำเพชร อ่านต่อ >
24. จารึกเจ้าสี่หมื่นสร้างพระพุทธรูปและเจ้ามหาราชอุทิศที่นา อ่านต่อ >
25. จารึกถวายที่ดินพระไสยาสน์ อ่านต่อ >
26. จารึกวัดพันเตา อ่านต่อ >
27. จารึกวัดเค้าราชสถาน อ่านต่อ >
28. จารึกวัดพระคำ อ่านต่อ >
29. จารึกวัดใหม่ศรีโพธิ์ ๑ อ่านต่อ >
30. จารึกวัดตะพาน อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170