จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-ถวายที่ดิน

จำนวน 66 รายการ

1. จารึกปราสาทตาเมือนธม ๕ อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๓ อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๔ อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๖ อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกปราสาทหินพระวิหาร ๒ อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกปราสาทหินพิมาย ๓ อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกพระเจ้าสุริยวรมันที่ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกวัดจงกอ อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกวัดสระกำแพงใหญ่ อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกศาลเจ้าเมืองลพบุรี อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกสร้างเทวรูป อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกเขารัง อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกดงแม่นางเมือง อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกพระเจ้าสววาธิสิทธิ ๒ (วัดกู่กุด) อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกพระธาตุร้างบ้านแร่ อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกมหาสุวัน (เทพมงคลเจ้า) อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกมุจลินทอาราม ๑ อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกมุจลินทอาราม ๒ อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกพุทธศตวรรษที่ ๒๑ อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกวัดเชียงสา อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกวัดศรีเมือง อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกวัดพวกชอด (เชียงราย) อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกเจ้าหมื่นคำเพชร อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกเจ้าสี่หมื่นสร้างพระพุทธรูปและเจ้ามหาราชอุทิศที่นา อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกถวายที่ดินพระไสยาสน์ อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกวัดพันเตา อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกวัดเค้าราชสถาน อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกวัดพระคำ อ่านเพิ่มเติม >
29. จารึกวัดใหม่ศรีโพธิ์ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
30. จารึกวัดตะพาน อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170