จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-ถวายข้าพระ

จำนวน 124 รายการ

31. จารึกพระเจ้าสววาธิสิทธิ ๒ (วัดกู่กุด) อ่านเพิ่มเติม >
32. จารึกพระเจ้าอินแปง อ่านเพิ่มเติม >
33. จารึกพอกคำพระเจ้าตนหลวง อ่านเพิ่มเติม >
34. จารึกพุทธรักษา อ่านเพิ่มเติม >
35. จารึกมหาสังฆราชาศรีตรีปิฎก อ่านเพิ่มเติม >
36. จารึกมหาสามีเจ้าญาณเทพคุณวัดบ้านดอน อ่านเพิ่มเติม >
37. จารึกมุจลินทอาราม ๑ อ่านเพิ่มเติม >
38. จารึกมุจลินทอาราม ๒ อ่านเพิ่มเติม >
39. จารึกวังสวนผักกาด อ่านเพิ่มเติม >
40. จารึกวัดกลางพยาว อ่านเพิ่มเติม >
41. จารึกวัดแก้วหลาด อ่านเพิ่มเติม >
42. จารึกฐานพระพุทธรูปแม่ศรีมหาตา อ่านเพิ่มเติม >
43. จารึกพระยาศรียศราช วัดหงส์รัตนารามฯ อ่านเพิ่มเติม >
44. จารึกวัดเชียงมั่น อ่านเพิ่มเติม >
45. จารึกพุทธศตวรรษที่ ๒๑ อ่านเพิ่มเติม >
46. จารึกวัดพระแก้วดอนเต้า อ่านเพิ่มเติม >
47. จารึกฐานพระพุทธรูปพิพิธภัณฑ์ขอนแก่น อ่านเพิ่มเติม >
48. จารึกวัดเชียงสา อ่านเพิ่มเติม >
49. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเทพมงคล ๑ อ่านเพิ่มเติม >
50. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเทพมงคล ๒ อ่านเพิ่มเติม >
51. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดโพธิสมภรณ์ ๓ อ่านเพิ่มเติม >
52. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดศรีบุญเรือง ๑ (หนองคาย) อ่านเพิ่มเติม >
53. จารึกเจ้าหมื่นคำเพชร อ่านเพิ่มเติม >
54. จารึกเจ้าศรีฯ อ่านเพิ่มเติม >
55. จารึกฐานพระพุทธรูปพระเจ้าพ่อจน อ่านเพิ่มเติม >
56. จารึกฐานพระพุทธรูปพันชัมหล้าสร้าง อ่านเพิ่มเติม >
57. จารึกบนแผ่นอิฐอุทิศคนและเงินให้วัด อ่านเพิ่มเติม >
58. จารึกป่ามะตับเต่า อ่านเพิ่มเติม >
59. จารึกพญาแสนหลวงพิงไชย อ่านเพิ่มเติม >
60. จารึกวัดพันเตา อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170