จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-กลอักษร

จำนวน 50 รายการ

31. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๓๑ (กลบทฟักพันท์ร้าน) อ่านต่อ >
32. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๓๒ (กลบทกะแตไต่ไม้) อ่านต่อ >
33. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๓๓ (กลบทฉัตร์สามชั้น) อ่านต่อ >
34. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๓๔ (กลบทมังกรคายแก้ว) อ่านต่อ >
35. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๓๕ (กลบทครอบจักรวาฬ) อ่านต่อ >
36. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๓๖ (กลบทกวางเดิรดง) อ่านต่อ >
37. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๓๗ (กลบทบัวบานกลีบ) อ่านต่อ >
38. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๓๘ (กลบทอักษรสังวาศ) อ่านต่อ >
39. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๓๙ (กลบทก้านต่อดอก) อ่านต่อ >
40. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๔๐ (กลบทโตเหล้นหาง) อ่านต่อ >
41. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๔๑ (กลอักษรงูกลืนหาง) อ่านต่อ >
42. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๔๒ (กลอักษรนกกางปีก) อ่านต่อ >
43. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๔๓ (กลอักษรคุลาซ่อนลูก) อ่านต่อ >
44. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๔๕ (กลอักษรม้าลำพอง) อ่านต่อ >
45. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๔๖ (กลอักษรคมในฝัก) อ่านต่อ >
46. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๔๗ (กลอักษรลิ้นตะกวดคำน้อง) อ่านต่อ >
47. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๔๘ (กลอักษรกลมกลืนกลอน) อ่านต่อ >
48. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๔๙ (กลอักษรดอกไม้พวงคำน้อง) อ่านต่อ >
49. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๕๐ (เพลงยาวกลอนสุภาพเรื่องพระราชปรารภ) อ่านต่อ >
50. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๔๔ (กลอักษรถอยหลังเข้าคลอง) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170