จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 25

จำนวน 267 รายการ

31. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดทรายมูลเมือง ๑ อ่านต่อ >
32. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดทรายมูลเมือง ๒ อ่านต่อ >
33. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดทรายมูลเมือง ๓ อ่านต่อ >
34. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดทรายมูลเมือง ๔ อ่านต่อ >
35. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดทรายมูลเมือง ๕ อ่านต่อ >
36. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดทรายมูลเมือง ๖ อ่านต่อ >
37. จารึกฐานพระเสตังคมณี อ่านต่อ >
38. จารึกที่ซุ้มพระพุทธรูปเงินวัดทุงยู อ่านต่อ >
39. จารึกฝาหีบพระธรรมวัดดอนไชย อ่านต่อ >
40. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพวกแต้ม อ่านต่อ >
41. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพันเตา ๒ อ่านต่อ >
42. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพันเตา ๓ อ่านต่อ >
43. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดศรีเกิด ๒ อ่านต่อ >
44. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดศรีเกิด ๓ อ่านต่อ >
45. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดศรีเกิด ๔ อ่านต่อ >
46. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดสำเภา ๑ อ่านต่อ >
47. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดสำเภา ๒ อ่านต่อ >
48. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดสำเภา ๓ อ่านต่อ >
49. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดหมื่นล้าน ๒ อ่านต่อ >
50. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดหมื่นล้าน ๓ อ่านต่อ >
51. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดหมื่นล้าน ๔ อ่านต่อ >
52. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดหมื่นล้าน ๕ อ่านต่อ >
53. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดหมื่นล้าน ๖ อ่านต่อ >
54. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดหมื่นล้าน ๗ อ่านต่อ >
55. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดหัวข่วง ๒ อ่านต่อ >
56. จารึกวัดพระธาตุเขาน้อย อ่านต่อ >
57. จารึกวัดสมเด็จ อ่านต่อ >
58. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๑ แผ่นที่ ๒ อ่านต่อ >
59. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๒ แผ่นที่ ๑ อ่านต่อ >
60. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๑ แผ่นที่ ๔ อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170