จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 25

จำนวน 279 รายการ

1. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ 1 แผ่นที่ 1 อ่านต่อ >
2. จารึกที่อนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ 1 อ่านต่อ >
3. จารึกเขาเต่า วัดประยูรวงศาวาส 1 อ่านต่อ >
4. จารึกในพระวิหารพระนอนวัดป่าโมกข์ อ่านต่อ >
5. จารึกวัดปรมัยยิกาวาส 1 อ่านต่อ >
6. จารึกวัดศรีสวาย อ่านต่อ >
7. จารึกฉลองพระวิหารหลวงเจ้าพูเพียง อ่านต่อ >
8. จารึกซุ้มน้ำพุวงเวียนต้นโพธิ์ อ่านต่อ >
9. จารึกถ้ำอาจารย์พา (ถ้ำผาเก) อ่านต่อ >
10. จารึกกังสดาล อ่านต่อ >
11. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน 154/2523 อ่านต่อ >
12. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดพระธาตุแช่แห้ง 2 (นน. 33) อ่านต่อ >
13. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน 319/2523 อ่านต่อ >
14. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน 108/2523 อ่านต่อ >
15. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน 141/2523 อ่านต่อ >
16. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน 144/2523 อ่านต่อ >
17. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน 162/2523 อ่านต่อ >
18. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน 22/2523 อ่านต่อ >
19. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน 195/2523 อ่านต่อ >
20. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน 310/2523 อ่านต่อ >
21. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน 315/2523 อ่านต่อ >
22. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน 316/2523 อ่านต่อ >
23. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน 96/2523 อ่านต่อ >
24. จารึกฐานพระพุทธรูปปางสมาธิ ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน 324/2523 อ่านต่อ >
25. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดควรค่าม้า 4 อ่านต่อ >
26. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดควรค่าม้า 5 อ่านต่อ >
27. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดช่างแต้ม 3 อ่านต่อ >
28. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดช่างแต้ม 4 อ่านต่อ >
29. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดอกคำ 6 อ่านต่อ >
30. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดอกคำ 7 อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170