จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 25

จำนวน 266 รายการ

1. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๑ แผ่นที่ ๑ อ่านต่อ >
2. จารึกเขาเต่า วัดประยูรวงศาวาส ๑ อ่านต่อ >
3. จารึกวัดปรมัยยิกาวาส ๑ อ่านต่อ >
4. จารึกฉลองพระวิหารหลวงเจ้าพูเพียง อ่านต่อ >
5. จารึกซุ้มน้ำพุวงเวียนต้นโพธิ์ อ่านต่อ >
6. จารึกถ้ำอาจารย์พา (ถ้ำผาเก) อ่านต่อ >
7. จารึกกังสดาล อ่านต่อ >
8. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน ๑๕๔/๒๕๒๓ อ่านต่อ >
9. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดพระธาตุแช่แห้ง ๒ (นน. ๓๓) อ่านต่อ >
10. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน ๓๑๙/๒๕๒๓ อ่านต่อ >
11. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน ๑๐๘/๒๕๒๓ อ่านต่อ >
12. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน ๑๔๑/๒๕๒๓ อ่านต่อ >
13. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน ๑๔๔/๒๕๒๓ อ่านต่อ >
14. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน ๑๖๒/๒๕๒๓ อ่านต่อ >
15. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน ๒๒/๒๕๒๓ อ่านต่อ >
16. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน ๑๙๕/๒๕๒๓ อ่านต่อ >
17. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน ๓๑๐/๒๕๒๓ อ่านต่อ >
18. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน ๓๑๕/๒๕๒๓ อ่านต่อ >
19. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน ๓๑๖/๒๕๒๓ อ่านต่อ >
20. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน ๙๖/๒๕๒๓ อ่านต่อ >
21. จารึกฐานพระพุทธรูปปางสมาธิ ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน ๓๒๔/๒๕๒๓ อ่านต่อ >
22. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดควรค่าม้า ๔ อ่านต่อ >
23. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดควรค่าม้า ๕ อ่านต่อ >
24. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดช่างแต้ม ๓ อ่านต่อ >
25. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดช่างแต้ม ๔ อ่านต่อ >
26. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดอกคำ ๖ อ่านต่อ >
27. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดอกคำ ๗ อ่านต่อ >
28. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดอกเอื้อง ๑ อ่านต่อ >
29. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดอกเอื้อง ๒ อ่านต่อ >
30. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดทรายมูลเมือง ๑ อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170