จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 25

จำนวน 238 รายการ

1. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๑ แผ่นที่ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกเขาเต่า วัดประยูรวงศาวาส ๑ อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกฉลองพระวิหารหลวงเจ้าพูเพียง อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกซุ้มน้ำพุวงเวียนต้นโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกถ้ำอาจารย์พา (ถ้ำผาเก) อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกกังสดาล อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน ๑๕๔/๒๕๒๓ อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดพระธาตุแช่แห้ง ๒ (นน. ๓๓) อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน ๓๑๙/๒๕๒๓ อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน ๑๐๘/๒๕๒๓ อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน ๑๔๑/๒๕๒๓ อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน ๑๔๔/๒๕๒๓ อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน ๑๖๒/๒๕๒๓ อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน ๒๒/๒๕๒๓ อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน ๑๙๕/๒๕๒๓ อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน ๓๑๐/๒๕๒๓ อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน ๓๑๕/๒๕๒๓ อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน ๓๑๖/๒๕๒๓ อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน ๙๖/๒๕๒๓ อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดควรค่าม้า ๔ อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดควรค่าม้า ๕ อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดช่างแต้ม ๓ อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดช่างแต้ม ๔ อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดอกคำ ๖ อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดอกคำ ๗ อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดอกเอื้อง ๑ อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดอกเอื้อง ๒ อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดทรายมูลเมือง ๑ อ่านเพิ่มเติม >
29. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดทรายมูลเมือง ๒ อ่านเพิ่มเติม >
30. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดทรายมูลเมือง ๓ อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170