จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23

จำนวน 163 รายการ

61. จารึกบนแผ่นอิฐอุทิศคนและเงินให้วัด อ่านต่อ >
62. จารึกบนแผ่นอิฐ อ่านต่อ >
63. จารึกพระศรีมหาโพธิ อ่านต่อ >
64. จารึกวัดเทพจันทร์ อ่านต่อ >
65. จารึกวัดใหม่ศรีโพธิ์ ๑ อ่านต่อ >
66. จารึกวัดใหม่ศรีโพธิ์ ๒ อ่านต่อ >
67. จารึกวัดพระคันธกุฎี อ่านต่อ >
68. จารึกวัดโพธิ์หอม อ่านต่อ >
69. จารึกวัดเสลารัตนบัพพตาราม (แผ่นเก่า) อ่านต่อ >
70. จารึกวัดเสลารัตนบัพพตาราม (แผ่นใหม่) อ่านต่อ >
71. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดวิชัย อ่านต่อ >
72. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๖๒ อ่านต่อ >
73. จารึกชะลอพระพุทธไสยาสน์วัดป่าโมกข์ อ่านต่อ >
74. จารึกวัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ อ่านต่อ >
75. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๑๒ อ่านต่อ >
76. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๑๓ อ่านต่อ >
77. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๑๔ อ่านต่อ >
78. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๑๕ อ่านต่อ >
79. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๑๗ อ่านต่อ >
80. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๑๘ อ่านต่อ >
81. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๑๙ อ่านต่อ >
82. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๒๑ อ่านต่อ >
83. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๒๐ อ่านต่อ >
84. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๒๒ อ่านต่อ >
85. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๒๓ อ่านต่อ >
86. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๒๔ อ่านต่อ >
87. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๒๕ อ่านต่อ >
88. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๒๖ อ่านต่อ >
89. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๒๗ อ่านต่อ >
90. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๒๘ อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170