จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23

จำนวน 163 รายการ

31. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๑๙ (จ. ๒๙) อ่านต่อ >
32. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๒๐ (จ. ๓๐) อ่านต่อ >
33. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๒๑ (จ. ๘) อ่านต่อ >
34. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๒๒ (จ. ๑๒) อ่านต่อ >
35. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๒๓ (จ. ๑๓) อ่านต่อ >
36. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๒๔ (จ. ๑๖, จ. ๓๔) อ่านต่อ >
37. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๒๕ (จ. ๑๗) อ่านต่อ >
38. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๒๖ (จ. ๑๙, จ. ๑๙/๑) อ่านต่อ >
39. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๒๗ (จ. ๒๐, จ. ๒๑, จ. ๒๒) อ่านต่อ >
40. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๒๘ (จ. ๒๖) อ่านต่อ >
41. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๒๙ (จ. ๒๗) อ่านต่อ >
42. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๓๐ (จ. ๓๑) อ่านต่อ >
43. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๓๑ (จ. ๓๒) อ่านต่อ >
44. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๓๒ (จ. ๓๓) อ่านต่อ >
45. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๓๓ (จ. ๓๗) อ่านต่อ >
46. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๓๔ (จ. ๓๙) อ่านต่อ >
47. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๓๕ (จ. ๔๐) อ่านต่อ >
48. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๓๖ (จ. ๔๗) อ่านต่อ >
49. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดกุมภประดิษฐ์ อ่านต่อ >
50. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดโพธิสมภรณ์ ๓ อ่านต่อ >
51. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดโพธิสมภรณ์ ๔ อ่านต่อ >
52. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดศรีบุญเรือง ๑ (หนองคาย) อ่านต่อ >
53. จารึกวัดท่าแขก อ่านต่อ >
54. จารึกในวิหารจำลองวัดดอนไชย อ่านต่อ >
55. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาน้อย ๓ อ่านต่อ >
56. จารึกชื่อคัมภีร์ อ่านต่อ >
57. จารึกถวายที่ดินพระไสยาสน์ อ่านต่อ >
58. จารึกบนดินขอญาณปั้น อ่านต่อ >
59. จารึกบนแผ่นอิฐพุทธสร อ่านต่อ >
60. จารึกบนแผ่นอิฐรัตนทัญ อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170