จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 22-23

จำนวน 10 รายการ

1. จารึกบนแผ่นอิฐ หมายเลข ๒๖ ตาราง ๖๒ ก้อน ช อ่านต่อ >
2. จารึกเจ้าพุดพัดเทวากร ๑ อ่านต่อ >
3. จารึกเจ้าพุดพัดเทวากร ๒ อ่านต่อ >
4. จารึกเจ้าพุดพัดเทวากร ๓ อ่านต่อ >
5. จารึกเจ้าพุดพัดเทวากร ๔ อ่านต่อ >
6. จารึกเจ้าพุดพัดเทวากร ๕ อ่านต่อ >
7. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๑๙ (จ. ๒๙) อ่านต่อ >
8. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๒๐ (จ. ๓๐) อ่านต่อ >
9. จารึกบนแผ่นอิฐ หมายเลข ๒๗ ตาราง ๖๒ ก้อน ช อ่านต่อ >
10. จารึกบนแผ่นอิฐ หมายเลข ๔ ตาราง ๖๒ ก้อน ช อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170