จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 22

จำนวน 150 รายการ

1. จารึกฐานปราสาทโลหะ อ่านต่อ >
2. จารึกบนแผ่นอิฐ หมายเลข 26 ตาราง 62 ก้อน ช อ่านต่อ >
3. จารึกกษัตริย์ผู้เป็นธรรมิกราชาธิราช อ่านต่อ >
4. จารึกนางแสนพลัวสร้างพระพุทธรูปไสยาสน์ อ่านต่อ >
5. จารึกพระธาตุเจ้าเสด็จฯ อ่านต่อ >
6. จารึกพระมหาพรหมเทโวโพธิสัตว์ (จารึกวัดบ้านริมท่าวัด) อ่านต่อ >
7. จารึกมหาสังฆราชเจ้าผญาวัดหมื่นฯ อ่านต่อ >
8. จารึกมุจลินทอาราม 1 อ่านต่อ >
9. จารึกมุจลินทอาราม 2 อ่านต่อ >
10. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อ่านต่อ >
11. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดชัยพระเกียรติ 3 อ่านต่อ >
12. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดปราสาท อ่านต่อ >
13. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดหมื่นตุม อ่านต่อ >
14. จารึกระฆังในถ้ำเชียงดาว อ่านต่อ >
15. จารึกเจ้าพุดพัดเทวากร 1 อ่านต่อ >
16. จารึกเจ้าพุดพัดเทวากร 2 อ่านต่อ >
17. จารึกเจ้าพุดพัดเทวากร 3 อ่านต่อ >
18. จารึกเจ้าพุดพัดเทวากร 4 อ่านต่อ >
19. จารึกเจ้าพุดพัดเทวากร 5 อ่านต่อ >
20. จารึกวัดเชียงมั่น อ่านต่อ >
21. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดชัยพระเกียรติ 1 อ่านต่อ >
22. จารึกวัดพระบรมธาตุชัยนาท อ่านต่อ >
23. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 1 (จ. 48) อ่านต่อ >
24. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 2 (จ. 49) อ่านต่อ >
25. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 3 (จ. 51) อ่านต่อ >
26. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 4 (จ. 46) อ่านต่อ >
27. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 19 (จ. 29) อ่านต่อ >
28. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 20 (จ. 30) อ่านต่อ >
29. จารึกบนระฆังวัดพระสิงห์ อ่านต่อ >
30. จารึกเจ้าแสนดาบเรือนหน่อแก้ว อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170