จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 22

จำนวน 150 รายการ

1. จารึกฐานปราสาทโลหะ อ่านต่อ >
2. จารึกบนแผ่นอิฐ หมายเลข ๒๖ ตาราง ๖๒ ก้อน ช อ่านต่อ >
3. จารึกกษัตริย์ผู้เป็นธรรมิกราชาธิราช อ่านต่อ >
4. จารึกนางแสนพลัวสร้างพระพุทธรูปไสยาสน์ อ่านต่อ >
5. จารึกพระธาตุเจ้าเสด็จฯ อ่านต่อ >
6. จารึกพระมหาพรหมเทโวโพธิสัตว์ (จารึกวัดบ้านริมท่าวัด) อ่านต่อ >
7. จารึกมหาสังฆราชเจ้าผญาวัดหมื่นฯ อ่านต่อ >
8. จารึกมุจลินทอาราม ๑ อ่านต่อ >
9. จารึกมุจลินทอาราม ๒ อ่านต่อ >
10. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อ่านต่อ >
11. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดชัยพระเกียรติ ๓ อ่านต่อ >
12. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดปราสาท อ่านต่อ >
13. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดหมื่นตุม อ่านต่อ >
14. จารึกระฆังในถ้ำเชียงดาว อ่านต่อ >
15. จารึกเจ้าพุดพัดเทวากร ๑ อ่านต่อ >
16. จารึกเจ้าพุดพัดเทวากร ๒ อ่านต่อ >
17. จารึกเจ้าพุดพัดเทวากร ๓ อ่านต่อ >
18. จารึกเจ้าพุดพัดเทวากร ๔ อ่านต่อ >
19. จารึกเจ้าพุดพัดเทวากร ๕ อ่านต่อ >
20. จารึกวัดเชียงมั่น อ่านต่อ >
21. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดชัยพระเกียรติ ๑ อ่านต่อ >
22. จารึกวัดพระบรมธาตุชัยนาท อ่านต่อ >
23. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๑ (จ. ๔๘) อ่านต่อ >
24. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๒ (จ. ๔๙) อ่านต่อ >
25. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๓ (จ. ๕๑) อ่านต่อ >
26. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๔ (จ. ๔๖) อ่านต่อ >
27. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๑๙ (จ. ๒๙) อ่านต่อ >
28. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๒๐ (จ. ๓๐) อ่านต่อ >
29. จารึกบนระฆังวัดพระสิงห์ อ่านต่อ >
30. จารึกเจ้าแสนดาบเรือนหน่อแก้ว อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170