จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 22

จำนวน 142 รายการ

1. จารึกฐานปราสาทโลหะ อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกบนแผ่นอิฐ หมายเลข ๒๖ ตาราง ๖๒ ก้อน ช อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกกษัตริย์ผู้เป็นธรรมิกราชาธิราช อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกนางแสนพลัวสร้างพระพุทธรูปไสยาสน์ อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกพระธาตุเจ้าเสด็จฯ อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกพระมหาพรหมเทโวโพธิสัตว์ (จารึกวัดบ้านริมท่าวัด) อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกมหาสังฆราชเจ้าผญาวัดหมื่นฯ อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกมุจลินทอาราม ๑ อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกมุจลินทอาราม ๒ อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดชัยพระเกียรติ ๓ อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดปราสาท อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดหมื่นตุม อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกระฆังในถ้ำเชียงดาว อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกเจ้าพุดพัดเทวากร ๑ อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกเจ้าพุดพัดเทวากร ๒ อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกเจ้าพุดพัดเทวากร ๓ อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกเจ้าพุดพัดเทวากร ๔ อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกเจ้าพุดพัดเทวากร ๕ อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกวัดเชียงมั่น อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดชัยพระเกียรติ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกวัดพระบรมธาตุชัยนาท อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๑ (จ. ๔๘) อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๒ (จ. ๔๙) อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๓ (จ. ๕๑) อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๔ (จ. ๔๖) อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๑๙ (จ. ๒๙) อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๒๐ (จ. ๓๐) อ่านเพิ่มเติม >
29. จารึกบนระฆังวัดพระสิงห์ อ่านเพิ่มเติม >
30. จารึกเจ้าแสนดาบเรือนหน่อแก้ว อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170