จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 21-22

จำนวน 67 รายการ

1. จารึกวัดดนลูง อ่านต่อ >
2. จารึกกษัตริย์ผู้เป็นธรรมิกราชาธิราช อ่านต่อ >
3. จารึกมหาสังฆราชเจ้าผญาวัดหมื่นฯ อ่านต่อ >
4. จารึกคอระฆังเจดีย์หินทรายวัดลี อ่านต่อ >
5. จารึกคามวาสีอรัญวาสี อ่านต่อ >
6. จารึกคำสาปแช่ง อ่านต่อ >
7. จารึกชิ้นส่วนแผ่นอิฐวัดลี อ่านต่อ >
8. จารึกชิ้นส่วนหินทรายวัดห้วย แผ่นที่ 1 อ่านต่อ >
9. จารึกชิ้นส่วนหินทรายวัดห้วย แผ่นที่ 2 อ่านต่อ >
10. จารึกชิ้นส่วนหินทรายสันกู่ห้อ อ่านต่อ >
11. จารึกญอดเถรเจ้า อ่านต่อ >
12. จารึกฐานพระพุทธรูปคำต่อนสร้าง อ่านต่อ >
13. จารึกฐานพระพุทธรูปซาวจันสร้าง อ่านต่อ >
14. จารึกฐานพระพุทธรูปซาวหมุกสร้าง อ่านต่อ >
15. จารึกฐานพระพุทธรูปเถ้าเอ้ยสร้าง อ่านต่อ >
16. จารึกฐานพระพุทธรูปทีปังกรพ่อหลอมสร้าง อ่านต่อ >
17. จารึกฐานพระพุทธรูปพระเจ้าเถรองค์ 26 อ่านต่อ >
18. จารึกฐานพระพุทธรูปพระเจ้าพ่อจน อ่านต่อ >
19. จารึกฐานพระพุทธรูปพระเถรอนงค์ อ่านต่อ >
20. จารึกฐานพระพุทธรูปพระพุทธสรณัง อ่านต่อ >
21. จารึกฐานพระพุทธรูปพ่อบุญสร้าง อ่านต่อ >
22. จารึกฐานพระพุทธรูปพันชัมหล้าสร้าง อ่านต่อ >
23. จารึกฐานพระพุทธรูปพุดเถ้างางสร้าง อ่านต่อ >
24. จารึกฐานพระพุทธรูปเมียนายร้อยสวนลิสร้าง อ่านต่อ >
25. จารึกฐานพระพุทธรูปสามเจ้าสร้าง อ่านต่อ >
26. จารึกฐานพระพุทธรูปสามหมากม่วงสร้าง อ่านต่อ >
27. จารึกฐานพระพุทธรูปพระพุทธตัณหังกร อ่านต่อ >
28. จารึกด้านหลังฐานพระพุทธรูปหินทราย อ่านต่อ >
29. จารึกตัวเลข อ่านต่อ >
30. จารึกพบที่วัดลี อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170