จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 21

จำนวน 227 รายการ

31. จารึกที่ฐานพระพุทธรูปสุโขทัย (เจ้าสอรัด) อ่านต่อ >
32. จารึกที่ฐานพระพุทธรูปสุโขทัย (ออกหมื่นโปศเทพ) อ่านต่อ >
33. จารึกฐานพระพุทธรูปประทับยืน วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อ่านต่อ >
34. จารึกฐานพระพุทธรูปราชายุธิษฐิระ อ่านต่อ >
35. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดควรค่าม้า 1 อ่านต่อ >
36. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเจดีย์หลวง อ่านต่อ >
37. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเชียงมั่น อ่านต่อ >
38. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดวงดี 1 อ่านต่อ >
39. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดผ้าขาว อ่านต่อ >
40. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพระเจ้าเม็งราย 1 อ่านต่อ >
41. จารึกบนดินขอโรงเหนือ อ่านต่อ >
42. จารึกบนแผ่นอิฐธุกขัตยปั้น อ่านต่อ >
43. จารึกพระวชิรเถรสร้างพระพุทธรูป อ่านต่อ >
44. จารึกพุทธอุทานคาถา อ่านต่อ >
45. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพระสิงห์ (พระเจ้าทองทิพย์) อ่านต่อ >
46. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพันเตา 1 อ่านต่อ >
47. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดมณเฑียร อ่านต่อ >
48. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดอุโมงค์ อ่านต่อ >
49. จารึกวัดช้างค้ำ 1 อ่านต่อ >
50. จารึกวัดศรีเกิด อ่านต่อ >
51. จารึกสมิงสิริมะโนราชา อ่านต่อ >
52. จารึกพญา อ่านต่อ >
53. จารึกพุทธศตวรรษที่ 21 อ่านต่อ >
54. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดเบงสกัด อ่านต่อ >
55. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดศรีบุญเรือง (เชียงใหม่) อ่านต่อ >
56. จารึกการสร้างเจดีย์ อ่านต่อ >
57. จารึกมหาสามีญาณคัมภีระ อ่านต่อ >
58. จารึกวัดเชียงสา อ่านต่อ >
59. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพระธาตุพนม 1 อ่านต่อ >
60. จารึกวัดพวกชอด (เชียงราย) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170