จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 20-21

จำนวน 7 รายการ

1. จารึกเจดีย์น้อย อ่านต่อ >
2. จารึกคำอธิษฐาน อ่านต่อ >
3. จารึกวัดกำแพงงาม อ่านต่อ >
4. จารึกที่ฐานพระพุทธรูปสุโขทัย (เจ้าสอรัด) อ่านต่อ >
5. จารึกเจ้าวัดบริพารภิกษุ อ่านต่อ >
6. จารึกอักษรอาหรับบนเหรียญทองคำ 1 อ่านต่อ >
7. จารึกอักษรอาหรับบนเหรียญทองคำ 2 อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170