จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 20-21

จำนวน 7 รายการ

1. จารึกเจดีย์น้อย อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกคำอธิษฐาน อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกวัดกำแพงงาม อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกที่ฐานพระพุทธรูปสุโขทัย (เจ้าสอรัด) อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกเจ้าวัดบริพารภิกษุ อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกอักษรอาหรับบนเหรียญทองคำ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกอักษรอาหรับบนเหรียญทองคำ ๒ อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170