จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 20

จำนวน 137 รายการ

31. จารึกพระยาศรียศราช วัดหงส์รัตนารามฯ อ่านต่อ >
32. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 54 (กโปตกชาดก) อ่านต่อ >
33. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 68 (กัญจนขัณฑชาดก) อ่านต่อ >
34. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 17 (กัฏฐหาริชาดก) อ่านต่อ >
35. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 82 (กาฬกัณณีชาดก) อ่านต่อ >
36. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 23 (กัณฑินชาดก) อ่านต่อ >
37. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 66 (กึผลชาดก) อ่านต่อ >
38. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 39 (กุกกุรชาดก) อ่านต่อ >
39. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 38 (กุรุงคมิคชาดก) อ่านต่อ >
40. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 81 (ขทิรังคารชาดก) อ่านต่อ >
41. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 32 (ขราทิยชาดก) อ่านต่อ >
42. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 24 (คามณิชาดก) อ่านต่อ >
43. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 14 (จุลกเศรษฐีชาดก) อ่านต่อ >
44. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 64 (จุลชนกชาดก) อ่านต่อ >
45. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 69 (ตโยธัมมชาดก) อ่านต่อ >
46. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 15 (ตัณฑุลนาฬิชาดก) อ่านต่อ >
47. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 50 (ติตติรชาดก) อ่านต่อ >
48. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 28 (ติตถชาดก) อ่านต่อ >
49. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 33 (ติปัลลัตถมิคคชาดก) อ่านต่อ >
50. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 62 (ทุมเมธชาดก) อ่านต่อ >
51. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 16 (เทวธรรมชาดก) อ่านต่อ >
52. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 37 (นฬปานกชาดก) อ่านต่อ >
53. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 61 (นักขัตตชาดก) อ่านต่อ >
54. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 80 (นันทชาดก) อ่านต่อ >
55. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 22 (นิโครธชาดก) อ่านต่อ >
56. จารึกคาถาหัวใจพระพุทธคุณ อ่านต่อ >
57. จารึกคาถาหัวใจพระสูตร อ่านต่อ >
58. จารึกเจ้าหมื่นงั่วเชียงของ อ่านต่อ >
59. จารึกเจ้ามหาเทวีสร้างพระพุทธรูป อ่านต่อ >
60. จารึกที่โรงเรียนแพร่พิริยาลัย (จารึกพรหมจินดาและเจ้าสมุทรมงคลรูจี) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170