จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 20

จำนวน 102 รายการ

1. จารึกฐานพระพุทธรูปนายทิตไส อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกเจ้าเถรศรีเทพคิริมานนท์ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๑๓ (เสริววานิชชาดก) อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๘๖ (ไม่ระบุชื่อเรื่อง) อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกฐานพระพุทธรูปยืนปางประทานอภัย วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกเจดีย์น้อย อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกกษัตริย์ราชวงศ์มังราย อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกวัดป่ามะม่วง (ภาษาเขมร) อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกคำอธิษฐาน อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกป้านางคำเยีย อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกป้านางเมาะ อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกปู่ขุนจิดขุนจอด อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกวัดกำแพงงาม อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกวัดเก้ายอด อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกฐานพระพุทธรูปผ้าขาวทอง อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกฐานพระพุทธรูปปางลีลา วัดพญาภู (องค์ที่ ๑) อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกฐานพระพุทธรูปปางลีลา วัดพญาภู (องค์ที่ ๒) อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกที่ฐานพระพุทธรูปสุโขทัย (เจ้าสอรัด) อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกเจ้าวัดบริพารภิกษุ อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกพระยาศรียศราช วัดหงส์รัตนารามฯ อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๕๔ (กโปตกชาดก) อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๖๘ (กัญจนขัณฑชาดก) อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๑๗ (กัฏฐหาริชาดก) อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๘๒ (กาฬกัณณีชาดก) อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๒๓ (กัณฑินชาดก) อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๖๖ (กึผลชาดก) อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๓๙ (กุกกุรชาดก) อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๓๘ (กุรุงคมิคชาดก) อ่านเพิ่มเติม >
29. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๘๑ (ขทิรังคารชาดก) อ่านเพิ่มเติม >
30. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๓๒ (ขราทิยชาดก) อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170