จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 20

จำนวน 102 รายการ

1. จารึกฐานพระพุทธรูปนายทิตไส อ่านต่อ >
2. จารึกเจ้าเถรศรีเทพคิริมานนท์ ๒ อ่านต่อ >
3. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๑๓ (เสริววานิชชาดก) อ่านต่อ >
4. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๘๖ (ไม่ระบุชื่อเรื่อง) อ่านต่อ >
5. จารึกฐานพระพุทธรูปยืนปางประทานอภัย วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อ่านต่อ >
6. จารึกเจดีย์น้อย อ่านต่อ >
7. จารึกกษัตริย์ราชวงศ์มังราย อ่านต่อ >
8. จารึกวัดป่ามะม่วง (ภาษาเขมร) อ่านต่อ >
9. จารึกคำอธิษฐาน อ่านต่อ >
10. จารึกป้านางคำเยีย อ่านต่อ >
11. จารึกป้านางเมาะ อ่านต่อ >
12. จารึกปู่ขุนจิดขุนจอด อ่านต่อ >
13. จารึกวัดกำแพงงาม อ่านต่อ >
14. จารึกวัดเก้ายอด อ่านต่อ >
15. จารึกฐานพระพุทธรูปผ้าขาวทอง อ่านต่อ >
16. จารึกฐานพระพุทธรูปปางลีลา วัดพญาภู (องค์ที่ ๑) อ่านต่อ >
17. จารึกฐานพระพุทธรูปปางลีลา วัดพญาภู (องค์ที่ ๒) อ่านต่อ >
18. จารึกที่ฐานพระพุทธรูปสุโขทัย (เจ้าสอรัด) อ่านต่อ >
19. จารึกเจ้าวัดบริพารภิกษุ อ่านต่อ >
20. จารึกพระยาศรียศราช วัดหงส์รัตนารามฯ อ่านต่อ >
21. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๕๔ (กโปตกชาดก) อ่านต่อ >
22. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๖๘ (กัญจนขัณฑชาดก) อ่านต่อ >
23. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๑๗ (กัฏฐหาริชาดก) อ่านต่อ >
24. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๘๒ (กาฬกัณณีชาดก) อ่านต่อ >
25. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๒๓ (กัณฑินชาดก) อ่านต่อ >
26. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๖๖ (กึผลชาดก) อ่านต่อ >
27. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๓๙ (กุกกุรชาดก) อ่านต่อ >
28. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๓๘ (กุรุงคมิคชาดก) อ่านต่อ >
29. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๘๑ (ขทิรังคารชาดก) อ่านต่อ >
30. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๓๒ (ขราทิยชาดก) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170