จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 20

จำนวน 137 รายการ

1. จารึกฐานพระพุทธรูปนายทิตไส อ่านต่อ >
2. จารึกเจ้าเถรศรีเทพคิริมานนท์ 2 อ่านต่อ >
3. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 13 (เสริววานิชชาดก) อ่านต่อ >
4. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 86 (ไม่ระบุชื่อเรื่อง) อ่านต่อ >
5. จารึกคาถาป้องกันอสนีบาต อ่านต่อ >
6. จารึกฐานพระพุทธรูปพระนายคัมกอง อ่านต่อ >
7. จารึกฐานพระพุทธรูปยืนปางประทานอภัย วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อ่านต่อ >
8. จารึกเจดีย์น้อย อ่านต่อ >
9. จารึกกษัตริย์ราชวงศ์มังราย อ่านต่อ >
10. จารึกวัดป่ามะม่วง (ภาษาเขมร) อ่านต่อ >
11. จารึกคำปู่สบถ อ่านต่อ >
12. จารึกคำอธิษฐาน อ่านต่อ >
13. จารึกประวัติการทำสังคายนาและรายนามพระสงฆ์ อ่านต่อ >
14. จารึกป้านางคำเยีย อ่านต่อ >
15. จารึกป้านางเมาะ อ่านต่อ >
16. จารึกปู่ขุนจิดขุนจอด อ่านต่อ >
17. จารึกวัดกำแพงงาม อ่านต่อ >
18. จารึกวัดเก้ายอด อ่านต่อ >
19. จารึกรอยพระพุทธบาทวัดชมภูเวก อ่านต่อ >
20. จารึกรอยพระพุทธบาทวัดศรีชุม อ่านต่อ >
21. จารึกฐานพระพุทธรูปทิดไสหง อ่านต่อ >
22. จารึกฐานพระพุทธรูปผ้าขาวทอง อ่านต่อ >
23. จารึกฐานพระพุทธรูปพระเจ้าแสน อ่านต่อ >
24. จารึกฐานพระพุทธรูปแม่ศรีมหาตา อ่านต่อ >
25. จารึกฐานพระพุทธรูปปางลีลา วัดพญาภู (องค์ที่ 1) อ่านต่อ >
26. จารึกฐานพระพุทธรูปปางลีลา วัดพญาภู (องค์ที่ 2) อ่านต่อ >
27. จารึกฐานพระพุทธรูปศิลาเขียววัดข้าวสาร อ่านต่อ >
28. จารึกที่ฐานพระพุทธรูปสุโขทัย (เจ้าสอรัด) อ่านต่อ >
29. จารึกที่ฐานพระพุทธรูปสุโขทัย (นายญี่บุญ) อ่านต่อ >
30. จารึกเจ้าวัดบริพารภิกษุ อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170