จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 18

จำนวน 25 รายการ

1. จารึกเมืองพิมาย อ่านต่อ >
2. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๗ อ่านต่อ >
3. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๙ อ่านต่อ >
4. จารึกวัดกู่บ้านหนองบัว อ่านต่อ >
5. จารึกดงแม่นางเมือง อ่านต่อ >
6. จารึกกรอบคันฉ่องสัมฤทธิ์ อ่านต่อ >
7. จารึกขันทรงกลมสัมฤทธิ์ อ่านต่อ >
8. จารึกขันทรงวงรีสัมฤทธิ์ อ่านต่อ >
9. จารึกเชิงเทียนสัมฤทธิ์ อ่านต่อ >
10. จารึกสังข์สัมฤทธิ์ อ่านต่อ >
11. จารึกปราสาทเมืองสิงห์ อ่านต่อ >
12. จารึกบนฐานพระพุทธรูปวัดหัวเวียง อ่านต่อ >
13. จารึกวัดหัวเวียงเมืองไชยา ๑ อ่านต่อ >
14. จารึกวัดหัวเวียงเมืองไชยา ๒ อ่านต่อ >
15. จารึกด่านประคำ อ่านต่อ >
16. จารึกปราสาท อ่านต่อ >
17. จารึกปราสาทตาเมียนโตจ อ่านต่อ >
18. จารึกวิหารโพธิ์ลังกา อ่านต่อ >
19. จารึกอักษรมอญโบราณบนพระพิมพ์ ๑ อ่านต่อ >
20. จารึกอักษรมอญโบราณบนพระพิมพ์ ๒ อ่านต่อ >
21. จารึกอักษรมอญโบราณบนพระพิมพ์ ๓ อ่านต่อ >
22. จารึกอาณาจักรปุนไชย อ่านต่อ >
23. จารึกสุรินทร์ ๒ อ่านต่อ >
24. จารึกหลังพระพุทธรูปนาคปรก อ่านต่อ >
25. จารึกปราสาททามจาน อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170