จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 18

จำนวน 13 รายการ

1. จารึกดงแม่นางเมือง อ่านต่อ >
2. จารึกกรอบคันฉ่องสัมฤทธิ์ อ่านต่อ >
3. จารึกขันทรงกลมสัมฤทธิ์ อ่านต่อ >
4. จารึกขันทรงวงรีสัมฤทธิ์ อ่านต่อ >
5. จารึกเชิงเทียนสัมฤทธิ์ อ่านต่อ >
6. จารึกบนฐานพระพุทธรูปวัดหัวเวียง อ่านต่อ >
7. จารึกวัดหัวเวียงเมืองไชยา ๑ อ่านต่อ >
8. จารึกวิหารโพธิ์ลังกา อ่านต่อ >
9. จารึกอักษรมอญโบราณบนพระพิมพ์ ๑ อ่านต่อ >
10. จารึกอักษรมอญโบราณบนพระพิมพ์ ๒ อ่านต่อ >
11. จารึกอักษรมอญโบราณบนพระพิมพ์ ๓ อ่านต่อ >
12. จารึกอาณาจักรปุนไชย อ่านต่อ >
13. จารึกหลังพระพุทธรูปนาคปรก อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170