จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 17-18

จำนวน 5 รายการ

1. จารึกบนตราดินเผา ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง ทะเบียนเลขที่ ๕๘๑/๐๙ อ่านต่อ >
2. จารึกอักษรมอญโบราณบนพระพิมพ์ ๑ อ่านต่อ >
3. จารึกอักษรมอญโบราณบนพระพิมพ์ ๒ อ่านต่อ >
4. จารึกอักษรมอญโบราณบนพระพิมพ์ ๓ อ่านต่อ >
5. จารึกอาณาจักรปุนไชย อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170