จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 16

จำนวน 39 รายการ

31. จารึกปราสาทเมืองแขก 3 อ่านต่อ >
32. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง 2 อ่านต่อ >
33. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง 5 อ่านต่อ >
34. จารึกวัดตาพระยา อ่านต่อ >
35. จารึกศาลสูงภาษาเขมร (หลักที่ 1) อ่านต่อ >
36. จารึกศาลสูงภาษาเขมร (หลักที่ 2) อ่านต่อ >
37. จารึกสด๊กก๊อกธม 2 อ่านต่อ >
38. จารึกสูงเนิน อ่านต่อ >
39. จารึกบ้านเมย อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170