จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 16

จำนวน 22 รายการ

1. จารึกปราสาทเขาดุม อ่านต่อ >
2. จารึกปราสาทตาเมือนธม ๕ อ่านต่อ >
3. จารึกปราสาทเมืองแขก ๑ อ่านต่อ >
4. จารึกปราสาทเมืองแขก ๒ อ่านต่อ >
5. จารึกปราสาทหินพนมวัน ๑๓ อ่านต่อ >
6. จารึกปราสาทหินพนมวัน ๒ อ่านต่อ >
7. จารึกปราสาทหินพระวิหาร ๑ อ่านต่อ >
8. จารึกปราสาทหินพิมาย ๒ อ่านต่อ >
9. จารึกเมืองเสมา อ่านต่อ >
10. จารึกวัดจงกอ อ่านต่อ >
11. จารึกวัดสระกำแพงใหญ่ อ่านต่อ >
12. จารึกวัดสุปัฏนาราม ๓ อ่านต่อ >
13. จารึกศาลเจ้าเมืองลพบุรี อ่านต่อ >
14. จารึกอุบมุง อ่านต่อ >
15. จารึกเกษตรสมบูรณ์ อ่านต่อ >
16. จารึกปราสาทโตนตวล ๑ อ่านต่อ >
17. จารึกปราสาทเมืองแขก ๓ อ่านต่อ >
18. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๒ อ่านต่อ >
19. จารึกวัดตาพระยา อ่านต่อ >
20. จารึกศาลสูงภาษาเขมร (หลักที่ ๑) อ่านต่อ >
21. จารึกสด๊กก๊อกธม ๒ อ่านต่อ >
22. จารึกบ้านเมย อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170