จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 16

จำนวน 22 รายการ

1. จารึกปราสาทเขาดุม อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกปราสาทตาเมือนธม ๕ อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกปราสาทเมืองแขก ๑ อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกปราสาทเมืองแขก ๒ อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกปราสาทหินพนมวัน ๑๓ อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกปราสาทหินพนมวัน ๒ อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกปราสาทหินพระวิหาร ๑ อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกปราสาทหินพิมาย ๒ อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกเมืองเสมา อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกวัดจงกอ อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกวัดสระกำแพงใหญ่ อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกวัดสุปัฏนาราม ๓ อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกศาลเจ้าเมืองลพบุรี อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกอุบมุง อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกเกษตรสมบูรณ์ อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกปราสาทโตนตวล ๑ อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกปราสาทเมืองแขก ๓ อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๒ อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกวัดตาพระยา อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกศาลสูงภาษาเขมร (หลักที่ ๑) อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกสด๊กก๊อกธม ๒ อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกบ้านเมย อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170