จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 15

จำนวน 12 รายการ

1. จารึกโนนสัง อ่านต่อ >
2. จารึกบ่ออีกา อ่านต่อ >
3. จารึกบ้านพังพวย อ่านต่อ >
4. จารึกศรีจานาศะ อ่านต่อ >
5. จารึกศาลเจ้าเมืองลพบุรี อ่านต่อ >
6. จารึกบ้านหัวขัว อ่านต่อ >
7. จารึกใบเสมาบ้านพันนา อ่านต่อ >
8. จารึกปราสาทหินพนมวัน ๑ อ่านต่อ >
9. จารึกพระพิมพ์ดินเผาวัดโคกไม้เดน อ่านต่อ >
10. จารึกวัดโพธิ์ชัยเสมาราม อ่านต่อ >
11. จารึกหลังพระพิมพ์ดินเผากู่สันถรัตน์ อ่านต่อ >
12. จารึกสด๊กก๊อกธม ๑ อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170