จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 15

จำนวน 23 รายการ

1. จารึกโนนสัง อ่านต่อ >
2. จารึกบ่ออีกา อ่านต่อ >
3. จารึกบ้านตาดทอง อ่านต่อ >
4. จารึกบ้านพังพวย อ่านต่อ >
5. จารึกแผ่นทองแดงอู่ทอง อ่านต่อ >
6. จารึกเพนียด 1 อ่านต่อ >
7. จารึกศรีจานาศะ อ่านต่อ >
8. จารึกศรีชยสิงหวรมัน อ่านต่อ >
9. จารึกศาลเจ้าเมืองลพบุรี อ่านต่อ >
10. จารึกอัญชัยวรมัน อ่านต่อ >
11. จารึกบ้านพุทรา อ่านต่อ >
12. จารึกบ้านหนองห้าง อ่านต่อ >
13. จารึกบ้านหัวขัว อ่านต่อ >
14. จารึกใบเสมาบ้านพันนา อ่านต่อ >
15. จารึกปราสาทหินพนมวัน 1 อ่านต่อ >
16. จารึกปราสาทหินพิมาย 1 อ่านต่อ >
17. จารึกพระพิมพ์ดินเผาวัดโคกไม้เดน อ่านต่อ >
18. จารึกวัดโพธิ์ชัยเสมาราม อ่านต่อ >
19. จารึกหลังพระพิมพ์ดินเผากู่สันถรัตน์ อ่านต่อ >
20. จารึกภูเขียว อ่านต่อ >
21. จารึกวิภูติ อ่านต่อ >
22. จารึกสด๊กก๊อกธม 1 อ่านต่อ >
23. จารึกสุรินทร์ 1 อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170