จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 13-14

จำนวน 22 รายการ

1. จารึกบนพระพิมพ์ อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกวัดบ้านมะค่า อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกเขาปุษยคีรี อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกซับจำปา ๒ อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกซับจำปา ๔ อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกฐานพระพุทธรูปยืนวัดมหาธาตุเมืองลพบุรี อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกฐานพระพุทธรูป อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๑ อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกพุทธอุทานบ้านพรหมทิน อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกวัดสระแก้ว อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกสถาปนาสีมา อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกสถูปดินเผาเมืองทัพชุมพล ๑ อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกสถูปดินเผาเมืองทัพชุมพล ๒ อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกห้วยมะอึ อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกหินขอน ๑ อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกหินขอน ๒ อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกใต้ฐานรูปพระเจ้าศุทโธทนะ (พระพุทธบิดา) อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกซับจำปา ๕ อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกพระพิมพ์ดินดิบเขานุ้ย ๑ อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกพระพิมพ์ดินดิบเขานุ้ย ๒ อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกพระพิมพ์ดินดิบเขานุ้ย ๓ อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกพระสถูปพิมพ์ดินดิบเขานุ้ย อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170