จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 13-14

จำนวน 23 รายการ

1. จารึกบนพระพิมพ์ อ่านต่อ >
2. จารึกวัดบ้านมะค่า อ่านต่อ >
3. จารึกเขาปุษยคีรี อ่านต่อ >
4. จารึกซับจำปา 2 อ่านต่อ >
5. จารึกซับจำปา 4 อ่านต่อ >
6. จารึกฐานพระพุทธรูปยืนวัดมหาธาตุเมืองลพบุรี อ่านต่อ >
7. จารึกฐานพระพุทธรูป อ่านต่อ >
8. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง 1 อ่านต่อ >
9. จารึกพุทธอุทานบ้านพรหมทิน อ่านต่อ >
10. จารึกวัดสระแก้ว อ่านต่อ >
11. จารึกสถาปนาสีมา อ่านต่อ >
12. จารึกสถูปดินเผาเมืองทัพชุมพล 1 อ่านต่อ >
13. จารึกสถูปดินเผาเมืองทัพชุมพล 2 อ่านต่อ >
14. จารึกเสาแปดเหลี่ยม (ลพบุรี) อ่านต่อ >
15. จารึกห้วยมะอึ อ่านต่อ >
16. จารึกหินขอน 1 อ่านต่อ >
17. จารึกหินขอน 2 อ่านต่อ >
18. จารึกใต้ฐานรูปพระเจ้าศุทโธทนะ (พระพุทธบิดา) อ่านต่อ >
19. จารึกซับจำปา 5 อ่านต่อ >
20. จารึกพระพิมพ์ดินดิบเขานุ้ย 1 อ่านต่อ >
21. จารึกพระพิมพ์ดินดิบเขานุ้ย 2 อ่านต่อ >
22. จารึกพระพิมพ์ดินดิบเขานุ้ย 3 อ่านต่อ >
23. จารึกพระสถูปพิมพ์ดินดิบเขานุ้ย อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170