จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 11-12

จำนวน 15 รายการ

1. จารึกบนตราดินเผา ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง ทะเบียนเลขที่ 1694/2518 อ่านต่อ >
2. จารึกบนตราดินเผา พบที่เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค์ (ทรงกลม สภาพชำรุด) อ่านต่อ >
3. จารึกบนตราดินเผา ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง ทะเบียนเลขที่ 2032/2518 อ่านต่อ >
4. จารึกบนตราดินเผา ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง ทะเบียนเลขที่ 1721/2518 อ่านต่อ >
5. จารึกบนตราประทับจากควนลูกปัด 4 อ่านต่อ >
6. จารึกบนตราประทับจากควนลูกปัด 5 อ่านต่อ >
7. จารึกบนตราประทับจากควนลูกปัด 2 อ่านต่อ >
8. จารึกบนตราประทับจากเขาศรีวิชัย อ่านต่อ >
9. จารึกอักษรปัลลวะ ภาษาบาลี บนพระพิมพ์ 1 (เมตเตยยโก) อ่านต่อ >
10. จารึกอักษรปัลลวะ ภาษาบาลี บนพระพิมพ์ 2 (สาริปุตโต) อ่านต่อ >
11. จารึกอักษรปัลลวะ ภาษาบาลี บนพระพิมพ์ 3 อ่านต่อ >
12. จารึกอักษรปัลลวะ ภาษาบาลี บนพระพิมพ์ 4 (โกลิวีโส) อ่านต่อ >
13. จารึกอักษรปัลลวะ ภาษาบาลี บนพระพิมพ์ 5 (กังขาเรวัตโต) อ่านต่อ >
14. จารึกอักษรปัลลวะ ภาษาบาลี บนพระพิมพ์ 6 (ปุณโณสุนาปรันโต) อ่านต่อ >
15. จารึกอักษรปัลลวะ ภาษาบาลี บนพระพิมพ์ 7 อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170