จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 11-12

จำนวน 12 รายการ

1. จารึกบนตราดินเผา ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง ทะเบียนเลขที่ ๑๗๒๑/๒๕๑๘ อ่านต่อ >
2. จารึกบนตราประทับจากควนลูกปัด ๔ อ่านต่อ >
3. จารึกบนตราประทับจากควนลูกปัด ๕ อ่านต่อ >
4. จารึกบนตราประทับจากควนลูกปัด ๒ อ่านต่อ >
5. จารึกบนตราประทับจากเขาศรีวิชัย อ่านต่อ >
6. จารึกอักษรปัลลวะ ภาษาบาลี บนพระพิมพ์ ๑ (เมตเตยยโก) อ่านต่อ >
7. จารึกอักษรปัลลวะ ภาษาบาลี บนพระพิมพ์ ๒ (สาริปุตโต) อ่านต่อ >
8. จารึกอักษรปัลลวะ ภาษาบาลี บนพระพิมพ์ ๓ อ่านต่อ >
9. จารึกอักษรปัลลวะ ภาษาบาลี บนพระพิมพ์ ๔ (โกลิวีโส) อ่านต่อ >
10. จารึกอักษรปัลลวะ ภาษาบาลี บนพระพิมพ์ ๕ (กังขาเรวัตโต) อ่านต่อ >
11. จารึกอักษรปัลลวะ ภาษาบาลี บนพระพิมพ์ ๖ (ปุณโณสุนาปรันโต) อ่านต่อ >
12. จารึกอักษรปัลลวะ ภาษาบาลี บนพระพิมพ์ ๗ อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170