จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

อยู่ปัจจุบัน-จารึกวัดศรีโคมคำ พะเยา

จำนวน 52 รายการ

31. จารึกลุงพระเจ้า อ่านต่อ >
32. จารึกวัดควาง อ่านต่อ >
33. จารึกวัดเค้าราชสถาน อ่านต่อ >
34. จารึกวัดนางหมื่น อ่านต่อ >
35. จารึกวัดป่าเหียง อ่านต่อ >
36. จารึกวัดป่าใหม่ อ่านต่อ >
37. จารึกวัดพระเจ้า อ่านต่อ >
38. จารึกวัดพระญาร่วง อ่านต่อ >
39. จารึกวัดพูปอ อ่านต่อ >
40. จารึกวัดมหาพน ๑ อ่านต่อ >
41. จารึกวัดมหาพน ๒ อ่านต่อ >
42. จารึกวัดมหาพน ๓ อ่านต่อ >
43. จารึกวัดมหาพน ๔ อ่านต่อ >
44. จารึกวัดมหาพน ๕ อ่านต่อ >
45. จารึกมหาสามีญาณสุนทรเจ้าวัดพระเกิด อ่านต่อ >
46. จารึกวัดวิสุทธาราม อ่านต่อ >
47. จารึกวัดหนองกวาง อ่านต่อ >
48. จารึกวัดหนองสระ อ่านต่อ >
49. จารึกวัดหลวง (เชียงราย) อ่านต่อ >
50. จารึกวัดอารามป่าญะ อ่านต่อ >
51. จารึกสถานที่ประดิษฐานพระธาตุ อ่านต่อ >
52. จารึกปกเวียงพยาว อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170