จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ศาสนา-จารึกในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ลัทธิไศวนิกาย

จำนวน 29 รายการ

1. จารึกฐานพระอิศวรเมืองกำแพงเพชร อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกช่องสระแจง อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกถ้ำเป็ดทองด้านใน อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกถ้ำภูหมาไน อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกบ่ออีกา อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกบ้านตาดทอง อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกบนตราดินเผา พบที่เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค์ (สภาพชำรุด หักหายไปครึ่งหนึ่ง) อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกปราสาทตาเมือนธม ๕ อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกปราสาทตาเมือนธม ๑ อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๙ อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกปราสาทหินพนมวัน ๑๓ อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกปากโดมน้อย อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกปากน้ำมูล ๒ อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกปากน้ำมูล ๑ อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกพระศรีสูรยลักษมี อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกพระเจ้าสุริยวรมันที่ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกพันดุง อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกพระเจ้าภววรมันที่ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกวัดศรีเมืองแอม อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกวัดสุปัฏนาราม ๑ อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกวัดสุปัฏนาราม ๓ อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกศรีชยสิงหวรมัน อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกสุรินทร์ (วัดชุมพล) อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกหุบเขาช่องคอย อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกถ้ำเป็ดทองด้านนอก อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกผนังถ้ำเป็ดทอง อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกจันทบูร อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกดอนเมืองเตย อ่านเพิ่มเติม >
29. จารึกฐานรูปเคารพแหล่งโบราณคดีดอนขุมเงิน อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170