จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ศาสนา-จารึกในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

จำนวน 102 รายการ

1. จารึกฐานพระอิศวรเมืองกำแพงเพชร อ่านต่อ >
2. จารึกคาถาป้องกันอสนีบาต อ่านต่อ >
3. จารึกเขาน้อย อ่านต่อ >
4. จารึกช่องสระแจง อ่านต่อ >
5. จารึกถ้ำเป็ดทองด้านใน อ่านต่อ >
6. จารึกถ้ำภูหมาไน อ่านต่อ >
7. จารึกบ่ออีกา อ่านต่อ >
8. จารึกบ้านตาดทอง อ่านต่อ >
9. จารึกบ้านพังพวย อ่านต่อ >
10. จารึกบ้านวังไผ่ อ่านต่อ >
11. จารึกบนตราดินเผา พบที่เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค์ เลขทะเบียน 2993/38 อ่านต่อ >
12. จารึกบนตราดินเผา พบที่เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค์ เลขทะเบียน 2994/38 อ่านต่อ >
13. จารึกบนตราดินเผา พบที่เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค์ (สภาพชำรุด หักหายไปครึ่งหนึ่ง) อ่านต่อ >
14. จารึกบนตราดินเผา ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง ทะเบียนเลขที่ 1694/2518 อ่านต่อ >
15. จารึกบนตราดินเผา ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง ทะเบียนเลขที่ 3/20 อ่านต่อ >
16. จารึกปราสาทเมืองต่ำ อ่านต่อ >
17. จารึกปราสาทตาเมือนธม 5 อ่านต่อ >
18. จารึกปราสาทตาเมือนธม 1 อ่านต่อ >
19. จารึกปราสาททัพเสียม 1 อ่านต่อ >
20. จารึกปราสาททัพเสียม 2 อ่านต่อ >
21. จารึกปราสาทเมืองแขก 1 อ่านต่อ >
22. จารึกปราสาทเมืองแขก 2 อ่านต่อ >
23. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง 3 อ่านต่อ >
24. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง 4 อ่านต่อ >
25. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง 6 อ่านต่อ >
26. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง 7 อ่านต่อ >
27. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง 8 อ่านต่อ >
28. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง 9 อ่านต่อ >
29. จารึกปราสาทหินพนมวัน 13 อ่านต่อ >
30. จารึกปราสาทหินพนมวัน 2 อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170