จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ศาสนา-จารึกในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

จำนวน 105 รายการ

1. จารึกฐานพระอิศวรเมืองกำแพงเพชร อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกเมืองพิมาย อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกคาถาป้องกันอสนีบาต อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกเขาน้อย อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกช่องสระแจง อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกถ้ำเป็ดทองด้านใน อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกถ้ำภูหมาไน อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกบ่ออีกา อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกบ้านตาดทอง อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกบ้านพังพวย อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกบ้านวังไผ่ อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกบนตราดินเผา พบที่เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค์ เลขทะเบียน ๒๙๙๓/๓๘ อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกบนตราดินเผา พบที่เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค์ เลขทะเบียน ๒๙๙๔/๓๘ อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกบนตราดินเผา พบที่เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค์ (สภาพชำรุด หักหายไปครึ่งหนึ่ง) อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกบนตราดินเผา ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง ทะเบียนเลขที่ ๑๖๙๔/๒๕๑๘ อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกบนตราดินเผา ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง ทะเบียนเลขที่ ๓/๒๐ อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกปราสาทเมืองต่ำ อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกปราสาทตาเมือนธม ๕ อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกปราสาทตาเมือนธม ๑ อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกปราสาททัพเสียม ๑ อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกปราสาททัพเสียม ๒ อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกปราสาทเมืองแขก ๑ อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกปราสาทเมืองแขก ๒ อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๓ อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๔ อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๖ อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๗ อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๘ อ่านเพิ่มเติม >
29. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๙ อ่านเพิ่มเติม >
30. จารึกปราสาทหินพนมวัน ๑๓ อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170