จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ศาสนา-จารึกในศาสนาพราหมณ์

จำนวน 102 รายการ

1. จารึกฐานพระอิศวรเมืองกำแพงเพชร อ่านต่อ >
2. จารึกคาถาป้องกันอสนีบาต อ่านต่อ >
3. จารึกเขาน้อย อ่านต่อ >
4. จารึกช่องสระแจง อ่านต่อ >
5. จารึกถ้ำเป็ดทองด้านใน อ่านต่อ >
6. จารึกถ้ำภูหมาไน อ่านต่อ >
7. จารึกบ่ออีกา อ่านต่อ >
8. จารึกบ้านตาดทอง อ่านต่อ >
9. จารึกบ้านพังพวย อ่านต่อ >
10. จารึกบ้านวังไผ่ อ่านต่อ >
11. จารึกบนตราดินเผา พบที่เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค์ เลขทะเบียน ๒๙๙๓/๓๘ อ่านต่อ >
12. จารึกบนตราดินเผา พบที่เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค์ เลขทะเบียน ๒๙๙๔/๓๘ อ่านต่อ >
13. จารึกบนตราดินเผา พบที่เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค์ (สภาพชำรุด หักหายไปครึ่งหนึ่ง) อ่านต่อ >
14. จารึกบนตราดินเผา ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง ทะเบียนเลขที่ ๑๖๙๔/๒๕๑๘ อ่านต่อ >
15. จารึกบนตราดินเผา ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง ทะเบียนเลขที่ ๓/๒๐ อ่านต่อ >
16. จารึกปราสาทเมืองต่ำ อ่านต่อ >
17. จารึกปราสาทตาเมือนธม ๕ อ่านต่อ >
18. จารึกปราสาทตาเมือนธม ๑ อ่านต่อ >
19. จารึกปราสาททัพเสียม ๑ อ่านต่อ >
20. จารึกปราสาททัพเสียม ๒ อ่านต่อ >
21. จารึกปราสาทเมืองแขก ๑ อ่านต่อ >
22. จารึกปราสาทเมืองแขก ๒ อ่านต่อ >
23. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๓ อ่านต่อ >
24. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๔ อ่านต่อ >
25. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๖ อ่านต่อ >
26. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๗ อ่านต่อ >
27. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๘ อ่านต่อ >
28. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๙ อ่านต่อ >
29. จารึกปราสาทหินพนมวัน ๑๓ อ่านต่อ >
30. จารึกปราสาทหินพนมวัน ๒ อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170