จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา นิกายเถรวาท

จำนวน 34 รายการ

31. จารึกซับจำปา 3 อ่านต่อ >
32. จารึกบนซี่ล้อพระธรรมจักร อ่านต่อ >
33. จารึกวัดวิสุทธาราม (ฝังจารึก) อ่านต่อ >
34. จารึกซับจำปา 1 อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170