จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา นิกายเถรวาท ลัทธิลังกาวงศ์

จำนวน 4 รายการ

1. จารึกระฆังในถ้ำเชียงดาว อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกวัดหัวเวียงเมืองไชยา ๑ อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกวัดหัวเวียงเมืองไชยา ๒ อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกวัดวิสุทธาราม (ฝังจารึก) อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170