จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา นิกายเถรวาท

จำนวน 34 รายการ

1. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (บ้านท่าแค) อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกบนตราประทับจากควนลูกปัด ๙ อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (วัดพระประโทนเจดีย์ ๓) อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (บ้านคูเมือง) อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (เมืองพรหมทิน) อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (วัดพระประโทนเจดีย์ ๒) อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (วัดพระประโทนเจดีย์ ๑) อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกระฆังในถ้ำเชียงดาว อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกวัดหัวเวียงเมืองไชยา ๑ อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกวัดหัวเวียงเมืองไชยา ๒ อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (เมืองดงคอน ๑) อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (เมืองดงคอน ๒) อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (เมืองดงคอน ๓) อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (อู่ทอง ๑) อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (อู่ทอง ๒) อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (อู่ทอง ๓) อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (คอกช้างดิน ๑) อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (คอกช้างดิน ๒) อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (คอกช้างดิน ๓) อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกบนตราประทับจากควนลูกปัด ๑๐ อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกบนตราประทับจากควนลูกปัด ๔ อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกบนตราประทับจากควนลูกปัด ๓ อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกบนตราประทับจากควนลูกปัด ๘ อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกบนตราประทับจากควนลูกปัด ๕ อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกบนตราประทับจากควนลูกปัด ๑ อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกบนตราประทับจากควนลูกปัด ๖ อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกบนตราประทับจากควนลูกปัด ๗ อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกบนตราประทับจากควนลูกปัด ๒ อ่านเพิ่มเติม >
29. จารึกบนตราประทับจากเมืองนครปฐม อ่านเพิ่มเติม >
30. จารึกบนตราประทับจากเขาศรีวิชัย อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170