จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา นิกายเถรวาท

จำนวน 34 รายการ

1. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (บ้านท่าแค) อ่านต่อ >
2. จารึกบนตราประทับจากควนลูกปัด ๙ อ่านต่อ >
3. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (วัดพระประโทนเจดีย์ ๓) อ่านต่อ >
4. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (บ้านคูเมือง) อ่านต่อ >
5. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (เมืองพรหมทิน) อ่านต่อ >
6. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (วัดพระประโทนเจดีย์ ๒) อ่านต่อ >
7. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (วัดพระประโทนเจดีย์ ๑) อ่านต่อ >
8. จารึกระฆังในถ้ำเชียงดาว อ่านต่อ >
9. จารึกวัดหัวเวียงเมืองไชยา ๑ อ่านต่อ >
10. จารึกวัดหัวเวียงเมืองไชยา ๒ อ่านต่อ >
11. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (เมืองดงคอน ๑) อ่านต่อ >
12. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (เมืองดงคอน ๒) อ่านต่อ >
13. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (เมืองดงคอน ๓) อ่านต่อ >
14. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (อู่ทอง ๑) อ่านต่อ >
15. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (อู่ทอง ๒) อ่านต่อ >
16. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (อู่ทอง ๓) อ่านต่อ >
17. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (คอกช้างดิน ๑) อ่านต่อ >
18. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (คอกช้างดิน ๒) อ่านต่อ >
19. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (คอกช้างดิน ๓) อ่านต่อ >
20. จารึกบนตราประทับจากควนลูกปัด ๑๐ อ่านต่อ >
21. จารึกบนตราประทับจากควนลูกปัด ๔ อ่านต่อ >
22. จารึกบนตราประทับจากควนลูกปัด ๓ อ่านต่อ >
23. จารึกบนตราประทับจากควนลูกปัด ๘ อ่านต่อ >
24. จารึกบนตราประทับจากควนลูกปัด ๕ อ่านต่อ >
25. จารึกบนตราประทับจากควนลูกปัด ๑ อ่านต่อ >
26. จารึกบนตราประทับจากควนลูกปัด ๖ อ่านต่อ >
27. จารึกบนตราประทับจากควนลูกปัด ๗ อ่านต่อ >
28. จารึกบนตราประทับจากควนลูกปัด ๒ อ่านต่อ >
29. จารึกบนตราประทับจากเมืองนครปฐม อ่านต่อ >
30. จารึกบนตราประทับจากเขาศรีวิชัย อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170