จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา นิกายมหายาน

จำนวน 17 รายการ

1. จารึกบ้านกู่จาน อ่านต่อ >
2. จารึกวัดมเหยงค์ อ่านต่อ >
3. จารึกดงแม่นางเมือง อ่านต่อ >
4. จารึกบ้านซับบาก อ่านต่อ >
5. จารึกบ้านหัวขัว อ่านต่อ >
6. จารึกวังสวนผักกาด อ่านต่อ >
7. จารึกกรอบคันฉ่องสัมฤทธิ์ อ่านต่อ >
8. จารึกขันทรงกลมสัมฤทธิ์ อ่านต่อ >
9. จารึกขันทรงวงรีสัมฤทธิ์ อ่านต่อ >
10. จารึกปราสาทเมืองสิงห์ อ่านต่อ >
11. จารึกบนฐานพระพุทธรูปวัดหัวเวียง อ่านต่อ >
12. จารึกด่านประคำ อ่านต่อ >
13. จารึกทวลระลมทิม อ่านต่อ >
14. จารึกปราสาท อ่านต่อ >
15. จารึกปราสาทตาเมียนโตจ อ่านต่อ >
16. จารึกวัดเสมาเมือง อ่านต่อ >
17. จารึกสุรินทร์ ๒ อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170