จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา นิกายมหายาน

จำนวน 17 รายการ

1. จารึกบ้านกู่จาน อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกวัดมเหยงค์ อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกดงแม่นางเมือง อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกบ้านซับบาก อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกบ้านหัวขัว อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกวังสวนผักกาด อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกกรอบคันฉ่องสัมฤทธิ์ อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกขันทรงกลมสัมฤทธิ์ อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกขันทรงวงรีสัมฤทธิ์ อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกปราสาทเมืองสิงห์ อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกบนฐานพระพุทธรูปวัดหัวเวียง อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกด่านประคำ อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกทวลระลมทิม อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกปราสาท อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกปราสาทตาเมียนโตจ อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกวัดเสมาเมือง อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกสุรินทร์ ๒ อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170