จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา นิกายมหายาน

จำนวน 20 รายการ

1. จารึกเมืองพิมาย อ่านต่อ >
2. จารึกบ้านกู่จาน อ่านต่อ >
3. จารึกวัดกู่บ้านหนองบัว อ่านต่อ >
4. จารึกวัดมเหยงค์ อ่านต่อ >
5. จารึกดงแม่นางเมือง อ่านต่อ >
6. จารึกบ้านซับบาก อ่านต่อ >
7. จารึกบ้านหัวขัว อ่านต่อ >
8. จารึกวังสวนผักกาด อ่านต่อ >
9. จารึกกรอบคันฉ่องสัมฤทธิ์ อ่านต่อ >
10. จารึกขันทรงกลมสัมฤทธิ์ อ่านต่อ >
11. จารึกขันทรงวงรีสัมฤทธิ์ อ่านต่อ >
12. จารึกปราสาทเมืองสิงห์ อ่านต่อ >
13. จารึกบนฐานพระพุทธรูปวัดหัวเวียง อ่านต่อ >
14. จารึกด่านประคำ อ่านต่อ >
15. จารึกทวลระลมทิม อ่านต่อ >
16. จารึกปราสาท อ่านต่อ >
17. จารึกปราสาทตาเมียนโตจ อ่านต่อ >
18. จารึกวัดเสมาเมือง อ่านต่อ >
19. จารึกสุรินทร์ 2 อ่านต่อ >
20. จารึกปราสาททามจาน อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170