จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา

จำนวน 1589 รายการ

1. จารึกฐานพระกัจจายนะวัดดอกเอื้อง อ่านต่อ >
2. จารึกฐานพระพุทธรูปนายทิตไส อ่านต่อ >
3. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๒ อ่านต่อ >
4. จารึกเมืองบึงคอกช้าง ๒ อ่านต่อ >
5. จารึกบนพระพิมพ์ อ่านต่อ >
6. จารึกเมืองพรหมทิน ๑ อ่านต่อ >
7. จารึกรูปสี่เหลี่ยมอักษรปัลลวะฯ อ่านต่อ >
8. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๔ อ่านต่อ >
9. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๖๐ อ่านต่อ >
10. จารึกเจ้าเถรศรีเทพคิริมานนท์ ๒ อ่านต่อ >
11. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (บ้านท่าแค) อ่านต่อ >
12. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๑ แผ่นที่ ๑ อ่านต่อ >
13. จารึกที่ฐานมณฑปพระคันธารราษฎร์ ๑ อ่านต่อ >
14. จารึกในพระวิหารพระนอนวัดป่าโมกข์ อ่านต่อ >
15. จารึกเมืองพิมาย อ่านต่อ >
16. จารึกฐานพระปัจเจกพุทธวัดดอกเอื้อง อ่านต่อ >
17. จารึกฐานปราสาทโลหะ อ่านต่อ >
18. จารึกบนตราประทับจากควนลูกปัด ๙ อ่านต่อ >
19. จารึกบนแผ่นอิฐ หมายเลข ๒๖ ตาราง ๖๒ ก้อน ช อ่านต่อ >
20. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๑๓ (เสริววานิชชาดก) อ่านต่อ >
21. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดสถาน ๓ อ่านต่อ >
22. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๘๖ (ไม่ระบุชื่อเรื่อง) อ่านต่อ >
23. จารึกเรื่องอสุภ ๑๐ แผ่นที่ ๒ (วินีลกะ) อ่านต่อ >
24. จารึกเรื่องอสุภ ๑๐ แผ่นที่ ๓ (วิปุพพกะ) อ่านต่อ >
25. จารึกเรื่องอสุภ ๑๐ แผ่นที่ ๘ (โลหิตกะ) อ่านต่อ >
26. จารึกเรื่องอสุภ ๑๐ แผ่นที่ ๔ (วิจฉิททกะ) อ่านต่อ >
27. จารึกเรื่องอสุภ ๑๐ แผ่นที่ ๕ (วิกขายิตกะ) อ่านต่อ >
28. จารึกเรื่องอสุภ ๑๐ แผ่นที่ ๖ (วิกขิตตกะ) อ่านต่อ >
29. จารึกเรื่องอสุภ ๑๐ แผ่นที่ ๗ (หตวิกขิตตกะ) อ่านต่อ >
30. จารึกเรื่องอสุภ ๑๐ แผ่นที่ ๙ (ปุฬวกะ) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170