จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา

จำนวน 1553 รายการ

1. จารึกฐานพระกัจจายนะวัดดอกเอื้อง อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกฐานพระพุทธรูปนายทิตไส อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกเมืองบึงคอกช้าง ๒ อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกบนพระพิมพ์ อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกเมืองพรหมทิน ๑ อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกรูปสี่เหลี่ยมอักษรปัลลวะฯ อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๔ อ่านเพิ่มเติม >
9. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๖๐ อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกเจ้าเถรศรีเทพคิริมานนท์ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (บ้านท่าแค) อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๑ แผ่นที่ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกที่ฐานมณฑปพระคันธารราษฎร์ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกฐานพระปัจเจกพุทธวัดดอกเอื้อง อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกฐานปราสาทโลหะ อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกบนตราประทับจากควนลูกปัด ๙ อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกบนแผ่นอิฐ หมายเลข ๒๖ ตาราง ๖๒ ก้อน ช อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๑๓ (เสริววานิชชาดก) อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดสถาน ๓ อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๘๖ (ไม่ระบุชื่อเรื่อง) อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกเรื่องอสุภ ๑๐ แผ่นที่ ๒ (วินีลกะ) อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกเรื่องอสุภ ๑๐ แผ่นที่ ๓ (วิปุพพกะ) อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกเรื่องอสุภ ๑๐ แผ่นที่ ๘ (โลหิตกะ) อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกเรื่องอสุภ ๑๐ แผ่นที่ ๔ (วิจฉิททกะ) อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกเรื่องอสุภ ๑๐ แผ่นที่ ๕ (วิกขายิตกะ) อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกเรื่องอสุภ ๑๐ แผ่นที่ ๖ (วิกขิตตกะ) อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกเรื่องอสุภ ๑๐ แผ่นที่ ๗ (หตวิกขิตตกะ) อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกเรื่องอสุภ ๑๐ แผ่นที่ ๙ (ปุฬวกะ) อ่านเพิ่มเติม >
29. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๖๑ อสาตมันตชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑ ศาลาเลื่อนศักดิ์) อ่านเพิ่มเติม >
30. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ ๔๖๔ จุลกุณาลชาดก (ศาลารายหลังที่ ๑๓ ศาลาวิมังสา) อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170