จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา

จำนวน 1590 รายการ

1. จารึกฐานพระกัจจายนะวัดดอกเอื้อง อ่านต่อ >
2. จารึกฐานพระพุทธรูปนายทิตไส อ่านต่อ >
3. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ 2 อ่านต่อ >
4. จารึกเมืองบึงคอกช้าง 2 อ่านต่อ >
5. จารึกบนพระพิมพ์ อ่านต่อ >
6. จารึกเมืองพรหมทิน 1 อ่านต่อ >
7. จารึกรูปสี่เหลี่ยมอักษรปัลลวะฯ อ่านต่อ >
8. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ 4 อ่านต่อ >
9. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 60 อ่านต่อ >
10. จารึกเจ้าเถรศรีเทพคิริมานนท์ 2 อ่านต่อ >
11. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (บ้านท่าแค) อ่านต่อ >
12. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ 1 แผ่นที่ 1 อ่านต่อ >
13. จารึกที่ฐานมณฑปพระคันธารราษฎร์ 1 อ่านต่อ >
14. จารึกในพระวิหารพระนอนวัดป่าโมกข์ อ่านต่อ >
15. จารึกเมืองพิมาย อ่านต่อ >
16. จารึกฐานพระปัจเจกพุทธวัดดอกเอื้อง อ่านต่อ >
17. จารึกฐานปราสาทโลหะ อ่านต่อ >
18. จารึกบนตราประทับจากควนลูกปัด 9 อ่านต่อ >
19. จารึกบนแผ่นอิฐ หมายเลข 26 ตาราง 62 ก้อน ช อ่านต่อ >
20. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 13 (เสริววานิชชาดก) อ่านต่อ >
21. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดสถาน 3 อ่านต่อ >
22. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ 86 (ไม่ระบุชื่อเรื่อง) อ่านต่อ >
23. จารึกเรื่องอสุภ 10 แผ่นที่ 2 (วินีลกะ) อ่านต่อ >
24. จารึกเรื่องอสุภ 10 แผ่นที่ 3 (วิปุพพกะ) อ่านต่อ >
25. จารึกเรื่องอสุภ 10 แผ่นที่ 8 (โลหิตกะ) อ่านต่อ >
26. จารึกเรื่องอสุภ 10 แผ่นที่ 4 (วิจฉิททกะ) อ่านต่อ >
27. จารึกเรื่องอสุภ 10 แผ่นที่ 5 (วิกขายิตกะ) อ่านต่อ >
28. จารึกเรื่องอสุภ 10 แผ่นที่ 6 (วิกขิตตกะ) อ่านต่อ >
29. จารึกเรื่องอสุภ 10 แผ่นที่ 7 (หตวิกขิตตกะ) อ่านต่อ >
30. จารึกเรื่องอสุภ 10 แผ่นที่ 9 (ปุฬวกะ) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170