จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

วัตถุ-จารึกบนโลหะ

จำนวน 15 รายการ

1. จารึกฐานปราสาทโลหะ อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกฐานพระเสตังคมณี อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกระฆังในถ้ำเชียงดาว อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกบนระฆังวัดพระสิงห์ อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกเจ้ามหาเทวีสร้างพระพุทธรูป อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกพระพุทธรูปตะวันออกเฉียงใต้ องค์ที่ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกพระสุเมทังกรสร้างพระพุทธรูป อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกมหาเถรฯ สร้างพระพุทธรูป อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกที่แกนปลีใต้กลีบบัวหงายพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกรอยพระพุทธบาทวัดเสด็จ อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกรอบระฆังวัดปงสนุกเหนือ อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกฐานพระพุทธรูปสัมฤทธิ์วัดปงสนุกเหนือ อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกฐานพระพุทธรูปสัมฤทธิ์วัดแสงเมืองมา อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดวิชัย อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกแม่อักษรขอมขุดปรอท อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170