จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

วัตถุ-จารึกบนโลหะ

จำนวน 15 รายการ

1. จารึกฐานปราสาทโลหะ อ่านต่อ >
2. จารึกฐานพระเสตังคมณี อ่านต่อ >
3. จารึกระฆังในถ้ำเชียงดาว อ่านต่อ >
4. จารึกบนระฆังวัดพระสิงห์ อ่านต่อ >
5. จารึกเจ้ามหาเทวีสร้างพระพุทธรูป อ่านต่อ >
6. จารึกพระพุทธรูปตะวันออกเฉียงใต้ องค์ที่ ๑ อ่านต่อ >
7. จารึกพระสุเมทังกรสร้างพระพุทธรูป อ่านต่อ >
8. จารึกมหาเถรฯ สร้างพระพุทธรูป อ่านต่อ >
9. จารึกที่แกนปลีใต้กลีบบัวหงายพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช อ่านต่อ >
10. จารึกรอยพระพุทธบาทวัดเสด็จ อ่านต่อ >
11. จารึกรอบระฆังวัดปงสนุกเหนือ อ่านต่อ >
12. จารึกฐานพระพุทธรูปสัมฤทธิ์วัดปงสนุกเหนือ อ่านต่อ >
13. จารึกฐานพระพุทธรูปสัมฤทธิ์วัดแสงเมืองมา อ่านต่อ >
14. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดวิชัย อ่านต่อ >
15. จารึกแม่อักษรขอมขุดปรอท อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170