จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

วัตถุ-จารึกบนเงิน

จำนวน 44 รายการ

1. จารึกเจ้าเถรศรีเทพคิริมานนท์ 2 อ่านต่อ >
2. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (บ้านท่าแค) อ่านต่อ >
3. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (วัดพระประโทนเจดีย์ 3) อ่านต่อ >
4. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (บ้านคูเมือง) อ่านต่อ >
5. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (เมืองพรหมทิน) อ่านต่อ >
6. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (วัดพระประโทนเจดีย์ 2) อ่านต่อ >
7. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (วัดพระประโทนเจดีย์ 1) อ่านต่อ >
8. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (เมืองดงคอน 1) อ่านต่อ >
9. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (เมืองดงคอน 2) อ่านต่อ >
10. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (เมืองดงคอน 3) อ่านต่อ >
11. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (อู่ทอง 1) อ่านต่อ >
12. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (อู่ทอง 2) อ่านต่อ >
13. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (อู่ทอง 3) อ่านต่อ >
14. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (คอกช้างดิน 1) อ่านต่อ >
15. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (คอกช้างดิน 2) อ่านต่อ >
16. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (คอกช้างดิน 3) อ่านต่อ >
17. จารึกลานเงินภาษาไทย วัดมหาธาตุ อ่านต่อ >
18. จารึกสิรินันทะ อ่านต่อ >
19. จารึกวัดส่องคบ 3 อ่านต่อ >
20. จารึกเจ้าเถรศรีเทพคิริมานนท์ 1 อ่านต่อ >
21. จารึกวัดส่องคบ 4 อ่านต่อ >
22. จารึกวัดส่องคบ 2 อ่านต่อ >
23. จารึกออกศรีไตร อ่านต่อ >
24. จารึกบนลานเงิน วัดราชบูรณะ กรุงเทพฯ อ่านต่อ >
25. จารึกมหาเถรศรีเทพ อ่านต่อ >
26. จารึกประดิษฐานพระธาตุ อ่านต่อ >
27. จารึกเจ้าเถรคิริสัทธา อ่านต่อ >
28. จารึกลานเงินเสด็จพ่อพระยาสอย อ่านต่อ >
29. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. 1913/95) อ่านต่อ >
30. จารึกฐานพระพุทธรูปบุเงิน ปางมารวิชัย (ธ. 1934/95) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170