จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

วัตถุ-จารึกบนอิฐถือปูน

จำนวน 3 รายการ

1. จารึกวัดใหม่ศรีโพธิ์ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกวัดใหม่ศรีโพธิ์ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกชะลอพระพุทธไสยาสน์วัดป่าโมกข์ อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170