จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

วัตถุ-จารึกบนอิฐ

จำนวน 10 รายการ

1. จารึกเยธมฺมาฯ บนแผ่นอิฐ (สุพรรณบุรี) อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกบนแผ่นอิฐวัดนาราบ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกบนแผ่นอิฐวัดนาราบ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกบนแผ่นอิฐพระธาตุพลูแช่ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกบนแผ่นอิฐพระธาตุพลูแช่ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกวัดใหม่ศรีโพธิ์ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกวัดใหม่ศรีโพธิ์ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกบนแผ่นอิฐวัดเปา อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกชะลอพระพุทธไสยาสน์วัดป่าโมกข์ อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกวัดยอดเขาสมอแคลง อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170