จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

วัตถุ-จารึกบนอิฐ

จำนวน 10 รายการ

1. จารึกเยธมฺมาฯ บนแผ่นอิฐ (สุพรรณบุรี) อ่านต่อ >
2. จารึกบนแผ่นอิฐวัดนาราบ ๑ อ่านต่อ >
3. จารึกบนแผ่นอิฐวัดนาราบ ๒ อ่านต่อ >
4. จารึกบนแผ่นอิฐพระธาตุพลูแช่ ๑ อ่านต่อ >
5. จารึกบนแผ่นอิฐพระธาตุพลูแช่ ๒ อ่านต่อ >
6. จารึกวัดใหม่ศรีโพธิ์ ๑ อ่านต่อ >
7. จารึกวัดใหม่ศรีโพธิ์ ๒ อ่านต่อ >
8. จารึกบนแผ่นอิฐวัดเปา อ่านต่อ >
9. จารึกชะลอพระพุทธไสยาสน์วัดป่าโมกข์ อ่านต่อ >
10. จารึกวัดยอดเขาสมอแคลง อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170