จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

วัตถุ-จารึกบนหิน

จำนวน 1756 รายการ

31. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๓ (กลบทดุริยางค์จำเรียง) อ่านเพิ่มเติม >
32. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๔ (กลบทมยุราฟ้อนหาง) อ่านเพิ่มเติม >
33. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๕ (กลบทรักร้อย) อ่านเพิ่มเติม >
34. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๖ (กลบทสร้อยสน) อ่านเพิ่มเติม >
35. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๗ (กลบทพยัฆค่ามห้วย) อ่านเพิ่มเติม >
36. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๘ (กลบทกินรเกบบัว) อ่านเพิ่มเติม >
37. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๙ (กลบทพินประสานสาย) อ่านเพิ่มเติม >
38. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๑๐ (กลบทตะเข็บไต่ขอน) อ่านเพิ่มเติม >
39. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๑๑ (กลบทเสือซ่อนเล็บ) อ่านเพิ่มเติม >
40. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๑๒ (กลบทสบัดสบิ้ง) อ่านเพิ่มเติม >
41. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๑๓ (กลบทยัติภังค์) อ่านเพิ่มเติม >
42. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๑๔ (กลบทตรีพิศพรรณ) อ่านเพิ่มเติม >
43. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๑๕ (กลบทตรีประดับ) อ่านเพิ่มเติม >
44. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๑๖ (กลบทอักษรกลอนตาย) อ่านเพิ่มเติม >
45. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๑๗ (กลบทเบญจวรรณ์ห้าศรี) อ่านเพิ่มเติม >
46. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๑๘ (กลบทอักษรสลับล้วน) อ่านเพิ่มเติม >
47. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๑๙ (กลบทอักษรล้วน) อ่านเพิ่มเติม >
48. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๒๐ (กลบทพระจันท์ธรงกลด) อ่านเพิ่มเติม >
49. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๒๑ (กลบทสารถีชักรถ) อ่านเพิ่มเติม >
50. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๒๒ (กลบทวัวพันหลัก) อ่านเพิ่มเติม >
51. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๒๓ (กลบทนาคบริพันท์) อ่านเพิ่มเติม >
52. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๒๔ (กลบทนาคเกี้ยวกระหวัด) อ่านเพิ่มเติม >
53. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๒๕ (กลบทนาคราชแผลงฤทธิ์) อ่านเพิ่มเติม >
54. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๒๖ (กลบทระลอกแก้วกระทบฝั่ง) อ่านเพิ่มเติม >
55. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๒๗ (กลบทกบเต้นต่อยหอย) อ่านเพิ่มเติม >
56. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๒๘ (กลบทกบเต้นสลักเพช) อ่านเพิ่มเติม >
57. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๒๙ (กลบทกบเต้นสามตอน) อ่านเพิ่มเติม >
58. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๓๐ (กลบทกบเต้นกลางสระบัว) อ่านเพิ่มเติม >
59. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๓๑ (กลบทฟักพันท์ร้าน) อ่านเพิ่มเติม >
60. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๓๒ (กลบทกะแตไต่ไม้) อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170