จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

วัตถุ-จารึกบนหิน

จำนวน 1882 รายการ

31. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๒๖ (พระพุทธโกนาคมนะ) อ่านต่อ >
32. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๒๗ (พระพุทธกัสสปะ) อ่านต่อ >
33. จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๒๘ (พระพุทธกัสสปะและพระพุทธโคตม) อ่านต่อ >
34. จารึกเรื่องริ้วกระบวนแห่พระกฐินพยุหยาตราทางสถลมารคที่คอสองศาลาหลังเหนือ แผ่นที่ ๑ อ่านต่อ >
35. จารึกเรื่องรามัญหุงข้าวทิพย์ แผ่นที่ ๓ อ่านต่อ >
36. จารึกเรื่องรามัญหุงข้าวทิพย์ แผ่นที่ ๒ อ่านต่อ >
37. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๑๓ (เสริววานิชชาดก) อ่านต่อ >
38. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๘๖ (ไม่ระบุชื่อเรื่อง) อ่านต่อ >
39. จารึกเรื่องอสุภ ๑๐ แผ่นที่ ๒ (วินีลกะ) อ่านต่อ >
40. จารึกเรื่องอสุภ ๑๐ แผ่นที่ ๓ (วิปุพพกะ) อ่านต่อ >
41. จารึกเรื่องอสุภ ๑๐ แผ่นที่ ๘ (โลหิตกะ) อ่านต่อ >
42. จารึกเรื่องอสุภ ๑๐ แผ่นที่ ๔ (วิจฉิททกะ) อ่านต่อ >
43. จารึกเรื่องอสุภ ๑๐ แผ่นที่ ๕ (วิกขายิตกะ) อ่านต่อ >
44. จารึกเรื่องอสุภ ๑๐ แผ่นที่ ๖ (วิกขิตตกะ) อ่านต่อ >
45. จารึกเรื่องอสุภ ๑๐ แผ่นที่ ๗ (หตวิกขิตตกะ) อ่านต่อ >
46. จารึกเรื่องอสุภ ๑๐ แผ่นที่ ๙ (ปุฬวกะ) อ่านต่อ >
47. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๒ (กลบทหงษคาบพวงแก้ว) อ่านต่อ >
48. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๓ (กลบทดุริยางค์จำเรียง) อ่านต่อ >
49. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๔ (กลบทมยุราฟ้อนหาง) อ่านต่อ >
50. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๕ (กลบทรักร้อย) อ่านต่อ >
51. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๖ (กลบทสร้อยสน) อ่านต่อ >
52. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๗ (กลบทพยัฆค่ามห้วย) อ่านต่อ >
53. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๘ (กลบทกินรเกบบัว) อ่านต่อ >
54. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๙ (กลบทพินประสานสาย) อ่านต่อ >
55. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๑๐ (กลบทตะเข็บไต่ขอน) อ่านต่อ >
56. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๑๑ (กลบทเสือซ่อนเล็บ) อ่านต่อ >
57. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๑๒ (กลบทสบัดสบิ้ง) อ่านต่อ >
58. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๑๓ (กลบทยัติภังค์) อ่านต่อ >
59. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๑๔ (กลบทตรีพิศพรรณ) อ่านต่อ >
60. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๑๕ (กลบทตรีประดับ) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170