จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

วัตถุ-จารึกบนหินแปร

จำนวน 8 รายการ

1. จารึกคาถาป้องกันอสนีบาต อ่านต่อ >
2. จารึกเจดีย์น้อย อ่านต่อ >
3. จารึกวัดป่ามะม่วง (ภาษาเขมร) อ่านต่อ >
4. จารึกวัดป่ามะม่วง (ภาษาบาลี) อ่านต่อ >
5. จารึกวัดพระเสด็จ อ่านต่อ >
6. จารึกวิหารหลวงวัดมหาธาตุ อ่านต่อ >
7. จารึกวัดอโสการาม อ่านต่อ >
8. จารึกวัดหนองหนาม อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170