จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

วัตถุ-จารึกบนหินอ่อนสีดำ

จำนวน 37 รายการ

1. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ 2 อ่านต่อ >
2. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ 4 อ่านต่อ >
3. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ 497 มาตังคชาฎก (ศาลารายหลังที่ 13 ศาลาวิมังสา) อ่านต่อ >
4. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ 490 ปัญจะอุโบสถะชาฎก (ศาลารายหลังที่ 13 ศาลาวิมังสา) อ่านต่อ >
5. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ 544 (จันทกุมารชาฎก) อ่านต่อ >
6. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ 545 (พรหมนาระทะชาฎก) อ่านต่อ >
7. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ 541 (เนมีราชชาฎก) อ่านต่อ >
8. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ 543 (ภูริทัตชาฎก) อ่านต่อ >
9. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ 542 (อุมังคชาฎก) อ่านต่อ >
10. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ 538 (เตมียะชาฎก) อ่านต่อ >
11. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ 547 (ชูชกบัพ 79) อ่านต่อ >
12. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ 547 (วนปเวสน์ 57) อ่านต่อ >
13. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ 547 (กัณฑ์สักบัพ 43) อ่านต่อ >
14. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ 547 (ทานกัณฑ์ 209) อ่านต่อ >
15. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ 547 (กัณฑ์จุลวัน 75) อ่านต่อ >
16. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ 547 (กัณฑ์ฉะขัติยบัพ 36) อ่านต่อ >
17. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ 547 (กัณฑ์มหาราชบัพ 69) อ่านต่อ >
18. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ 547 (กัณฑ์หิมวันต์ 134) อ่านต่อ >
19. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ 539 (มหาชนกชาฎก) อ่านต่อ >
20. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ 540 (สุวรรณสามชาฎก) อ่านต่อ >
21. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ 1 อ่านต่อ >
22. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ 3 อ่านต่อ >
23. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ 5 อ่านต่อ >
24. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ 6 อ่านต่อ >
25. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ 7 อ่านต่อ >
26. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ 495 ทศะพราหมชาฎก (ศาลารายหลังที่ 13 ศาลาวิมังสา) อ่านต่อ >
27. จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ 547 (กัณฑ์มัทรี 90) อ่านต่อ >
28. จารึกที่ศาลเจ้าข้างองค์พระปฐมเจดีย์ อ่านต่อ >
29. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ 8 อ่านต่อ >
30. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ 9 อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170